Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Riaditeľ/ka kancelárie prednostu

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Junácka 1, Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 2 000 EUR/mesiacna základe kvalifikácie a skúseností uchádzača
  • Termín nástupu: ihneď / po dohode
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Činnosti, ktorými Vás budeme u nás v Novom Meste zamestnávať:

• riadenie kancelárie prednostu a zabezpečovanie plnenia úloh prednostu a zástupcu prednostu po organizačnej a administratívnej stránke,
• zabezpečovanie koncepčnej a koordinačnej činnosti všetkých zamestnancov na úsekoch kancelárie prednostu, pod ktorú spadá úsek administratívy, úsek ľudských zdrojov a úsek IT,
• zodpovednosť za optimálnu organizáciu chodu Miestneho úradu v súlade s internými predpismi a zákonmi,
• zodpovednosť za organizačné, administratívne, informačné práce a registratúru kancelárie, evidenciu písomností,
• organizácia a koordinácia pracovných stretnutí prednostu a jeho zástupcu, podklady k rokovaniam prednostu a jeho zástupcu,
• zabezpečenie korešpondencie s ústrednými orgánmi, s orgánmi štátnej správy a inými organizáciami a inštitúciami,
• evidencia a archivácia VZN, príslušných dokumentov a interných predpisov,
• organizačné zabezpečenie rokovaní Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva a ich komisii,
• zodpovednosť za personalistiku a mzdovú agendu,
• zodpovednosť za informačné technológie a ich bezpečnosť v súlade s internými predpismi a zákonmi, správa sieťových a komunikačných technológii, zodpovednosť za implementáciu softvérových a hardvérových riešení vlastnými a externými službami,
• zabezpečovanie spolupráce s ďalšími organizačnými útvarmi miestneho úradu,
• pri svojej činnosti spolupracuje s kanceláriou starostu miestneho úradu.


K Vašej novej práci pre Nové Mesto budete určite potrebovať:

• úplne stredoškolské vzdelanie,
• minimálne 4 roky odbornej praxe v oblasti riadenia a vedenia ľudí,
• skúsenosť s prácou v samospráve je pre nás výhodou,
• orientácia v príslušnej legislatíve,
• znalosť práce s kancelárskymi systémami a aplikáciami verejnej správy je výhodou,
• zručnosti pri práci s PC a balíkom Microsoft Office,
• samostatnosť a spoľahlivosť,
• zodpovednosť a precíznosť.

Zamestnanecké výhody, benefity

• štvrťročné odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy:
- za mesiac marec vo výške 25% funkčného platu,
- za mesiac jún vo výške 50% funkčného platu,
- za mesiac september vo výške 25% funkčného platu,
• koncoročná odmena vo výške 100% funkčného platu v zmysle kolektívnej zmluvy,
• 5 dní dovolenky navyše,
• 5 dní sick day,
• stravné lístky v hodnote 5,50 €,
• 50 % úhrada z ceny ročnej električenky,
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 85 € mesačne
• multisport karta

Informácie o výberovom konaní

Ak Vás táto ponuka zaujala, nezabudnite nám poslať požadované listiny:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi a so stručným popisom pracovných činností,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Spracovanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonávanie úkonov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté iba členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas jeho trvania a po tejto dobe budú zlikvidované, alebo v prípade uzatvorenia pracovnej či inej zmluvy využité na tieto účely.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľka kancelárie prednostu - neotvárať“ najneskôr do 23.02.2023 na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Úsek ľudských zdrojov
Junácka ul. 1
832 91 Bratislava

alebo

osobne do podateľne Miestneho úradu Nové Mesto.

V prípade využitia služieb poštovej spoločnosti je rozhodujúci dátum doručenia zásielky, nie dátum odoslania na prepravu. Stránkové hodiny podateľne miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sú zverejnené na www.banm.sk.

Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Ostatné znalosti

Microsoft Office - Pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

v oblasti riadenia a vedenia ľudí,

Počet rokov praxe

4

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• samostatnosť a spoľahlivosť,
• zodpovednosť a precíznosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Samospráva - miestny úrad

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov