Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Hlavný kontrolór

Mesto Stupava

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Stupava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 2 374 EUR/mesiacpodľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • Termín nástupu: 06.05.2023
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

výkon kontrolnej činnosti v samospráve podľa platnej legilatívy

Informácie o výberovom konaní

1. Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta:
a) osobné údaje - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj (telefón, e-mail),
b) profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
c) úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§10 a nasl. zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
e) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
f) súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) na účely spracovania žiadosti a vykonania voľby.
2. Termín a spôsob podania prihlášky:
Lehota na doručenie prihlášok na funkciu hlavného kontrolóra mesta Stupava je najneskôr do 20.04.2023 do 14:30 h.
Prihlášku je možné podať:
a) osobne - do podateľne Mestského úradu v Stupave, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, prízemie, kanc. č. 1.01
b) poštou – na adresu
Mestský úrad Stupava
Hlavná 1/24
900 31 Stupava
Rozhodujúci je dátum a čas doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky.
Uzatvorená obálka s požadovanými dokladmi musí byť označená textom „VOĽBA HK NEOTVÁRAŤ“ .
3. Dátum konania voľby
Dátum konania voľby je stanovený na 04.05.2023 na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Stupave.
4. Pracovný pomer je stanovený na plný pracovný úväzok s nástupom od 06.05.2023 na funkčné obdobie šesť rokov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

a) ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
b) bezúhonnosť,
c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

mesto