Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Vedúci/vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta Mestského úradu Stará Turá

Mesto Stará Turá

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Mestský úrad, SNP, Stará Turá
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 400 EUR/mesiacosobné ohodnotenie po skúšobnej dobe, odmeny
  • Termín nástupu: 1.10.2022
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- komplexné zabezpečovanie činností a prác na oddelení ekonomiky a majetku mesta na mestskom úrade
- koordinácia a riadenie oddelenia ekonomiky a majetku mesta a zodpovednosť za chod oddelenia,
- vypracovanie návrhu rozpočtu na príslušné rozpočtové obdobie, monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia rozpočtu,
- na základe predložených návrhov jednotlivých oddelení vypracovanie návrhu zmien rozpočtu bežného roka. Predkladanie údajov rozpočtu do systému RIS SAM,
- spolupráca pri zostavovaní individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky,
- sledovanie tvorby a čerpania finančných prostriedkov mesta
- zodpovednosť za plnenie úloh vyplývajúcich z priebežného výkonu auditu,
- spracovanie údajov o rozpočtovom hospodárení súhrnne do záverečného účtu mesta a do výročnej správy,
- vypracovanie všeobecne záväzných nariadení, smerníc a pokynov týkajúcich sa oddelenia ekonomiky a majetku mesta,
- tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov v oblasti financovania, plánovania a účtovníctva,
- dohľad nad dodržiavaním zákona o finančnej kontrole,
- plnenie ďalších úloh súvisiacich s pôsobnosťou oddelenia ekonomiky a majetku mesta podľa pokynov primátora.

Zamestnanecké výhody, benefity

- 5 dní dovolenky nad rámec zákona,
- 3 dni sick day,
- príspevok do 3. piliera dôchodkového sporenia
- príspevok pri životných jubileách

Informácie o výberovom konaní

Bližšie informácie na www.staratura.sk v sekcií výberové konania

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

30.9.2022 (ostáva ešte 1 deň)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické zameranie

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

na ekonomickom úseku

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Povinné kvalifikačné predpoklady:
a) vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa ekonomického smeru
b) najmenej 3 roky praxe na ekonomickom úseku
c) spôsobilosť na právne úkony

Ďalšie požiadavky a kritéria:
a) ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook a zákonov č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov)
b) motivačný list
c) vodičské oprávnenie typu B

Požadované doklady od uchádzačov:
1) písomná prihláška do výberového konania
2) štruktúrovaný životopis
3) overené kópie dokladov o kvalifikácii
4) súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu spolu s požadovanými dokladmi je uchádzač povinný predložiť v termíne do 9. 9. 2022 do 12.00 hod. na sekretariát Mestského úradu Stará Turá alebo poštou na adresu Mesto Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, s označením
„Výberové konanie Oddelenie ekonomiky a majetku mesta – NEOTVÁRAŤ“

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

www.staratura.sk