Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Manažér pre spravodlivú transformáciu

Mesto Prievidza

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Námestie slobody, Prievidza
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 657 EUR/mesiacMzdové ohodnotenie je zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Termín nástupu: 1.4.2021
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti manažéra pre spravodlivú transformáciu počas trvania projektu „Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza“

Informácie o pracovnom mieste:
• Návrh a rozpracovanie projektových zámerov v súlade s územne platnými programami hospodárskeho a sociálneho rozvoja, strategickými a koncepčnými dokumentami územia, akčnými plánmi a pod. v programovom období 2014-2020 a 2021-2027,
• dohliadanie na správnu a včasnú implementáciu navrhovaných zmien a projektov,
• komunikácia s donormi a potenciálnymi partnermi pri príprave projektov,
• tvorba a aktualizácia strategického a koncepčného dokumentu – Analýza implementácie Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra na úrovni mesta Prievidza
• implementácia projektov a projektových zámerov mesta Prievidza v súlade s Akčným plánom transformácie uhoľného regiónu horná Nitra a realizácia jeho opatrení,
• koordinácia regionálneho rozvoja mesta Prievidza s inými samosprávnymi orgánmi, orgánmi štátnej a verejnej správy, podnikmi, firmami, organizáciami tretieho sektora a ďalšími,
• koordinácia účasti mesta Prievidza a jeho predstaviteľov na aktivitách pracovnej skupiny pre implementáciu Akčného plánu, aktivitách súvisiacich s Platformou pre uhoľné regióny v procese premeny a ďalších pracovných stretnutiach na úrovni VÚC, okresu a pod.,
• aktívne sledovanie zmien a úprav v platformách podpory transformácie uhoľného regiónu,
• aktívne sledovanie a vyhľadávanie dostupných platforiem na financovanie projektových zámerov.

Kvalifikačné predpoklady:
1. Vysokoškolské vzdelanie min. 1. stupňa,
odborná prax v oblasti tvorby a implementácie projektov financovaných z programov EŠIF alebo z iných platforiem podpory minimálne 2 roky; alebo
2. Úplné stredoškolské vzdelanie
odborná prax v oblasti tvorby a implementácie projektov financovaných z programov EŠIF a iných platforiem podpory minimálne 8 rokov.


Výberové kritériá :
• znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014 -2020,
• znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému administratívneho a finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020,
• znalosti v oblasti implementácie projektov financovaných z eurofondov, štátneho rozpočtu, prípadne iných finančných mechanizmov,
• znalosť Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra,
• znalosť problematiky transformácie priamo v prostredí hornej Nitry,
• znalosť Microsoft Office, elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami (ITMS 2014+),
• odborná prax: minimálne 2 roky v oblasti implementácie projektov financovaných z programov EŠIF,
štátneho rozpočtu, prípadne iných finančných mechanizmov,
• schopnosť samostatnej práce,
• aktívna znalosť anglického jazyka podmienkou.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o účasť na VK,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• motivačný list,
• doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a životopise.

Žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou na adresu: Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza v zalepenej obálke označenej heslom: „Výberové konanie – Manažér pre spravodlivú transformáciu – neotvárať“.

Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi príslušná výberová komisia tým uchádzačom, ktorí splnia požadované kvalifikačné kritériá.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

tvorba a implementácia projektov

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• bezúhonnosť,
• spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• samostatnosť a flexibilita v práci,
• pozitívny prístup k práci,
• komunikatívnosť,
• schopnosť pracovať pod tlakom,
• schopnosť pracovať v tíme.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Všeobecná verejná správa a Miestna samospráva

Adresa spoločnosti

Mesto Prievidza
MsÚ v Prievidzi, Nám. slobody č. 14
971 01 Prievidza
http://www.prievidza.sk