Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Referent oddelenia investičnej výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania

Mesto Poltár

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Železničná 489/1, 987 01 Poltár
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 765,5 EUR/mesiacZákladná zložka mzdy: minimálne 765,50 € podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov.
  • Termín nástupu: ihneď
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- spolupráca s kolegami pri príprave projektovej dokumentácie
- zabezpečenie organizačno-technickej prípravy k pripravovaným projektom
- spolupráca pri vyúčtovaní jednotlivých projektov
- samostatné vypracovanie projektovej dokumentácie

Zamestnanecké výhody, benefity

- stravné nad rámec Zák. práce podľa kolektívnej zmluvy
- dovolenka nad rámec Zák. práce podľa kolektívnej zmluvy
- rôzne príspevky zo sociálneho fondu podľa kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť
- štruktúrovaný profesijný životopis so stručným popisom doteraz vykonávaných pracovných činností
- motivačný list
- fotokópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018
Z. z.
- čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony a o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti.

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.


Žiadosť o zaradenie do výberového konania - s uvedeným telefónnym a e-mailovým kontaktom - spolu s požadovanými dokladmi a prílohami doručia uchádzači v zalepenej a nepriehľadnej obálke s označením „Výberové konanie – ,, Referent – oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania„ - „NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 17.08.2021 (utorok) do 13.00 hod. osobne do podateľne Mestského úradu v Poltári, alebo doručia poštou v tom istom termíne na adresu: Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár. Žiadosti doručené osobne alebo poštou po tomto termíne nebudú akceptované a budú z výberového konania vylúčené.


Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ telefonicky a písomne prihláseným uchádzačom, ktorí splnili podmienky.
Mesto Poltár si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov.
Mesto Poltár si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebné

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Expert
Microsoft Excel - Expert
Microsoft Outlook - Expert
Internet Explorer - Expert
AutoCAD - Pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

prax v odbore výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- efektívne rozhodovacie a organizačné schopnosti
- strategické myslenie
- schopnosť riešiť problémy
- vysoká miera sebakontroly a dôslednosti
- flexibilita
- schopnosť prispôsobiť sa rôznym požiadavkám a potrebám,
- presnosť
- samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, asertivita, iniciatívnosť, lojalita
- znalosť zákona o verejnom obstarávaní

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

samospráva

Adresa spoločnosti

Mestský úrad Poltár
Železničná 489/1
98701 Poltár