Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Metodik školského úradu

Mesto Pezinok

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Radničné námestie, Pezinok
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 300 - 1 400 EUR/mesiac
  • Termín nástupu: dohodou
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika pracovného miesta:
Činnosti na úseku preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov na školách a školských zariadeniach v oblasti výchovy a vzdelávania, poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam a plnenie ďalších úloh v rámci Spoločného školského úradu.

Rámcová náplň práce:
- odborne zabezpečuje činnosti vo veciach poskytovania odbornej a poradenskej činnosti
školám a školským zariadeniam, ktorých je obec zriaďovateľom
- poskytuje spoluprácu pri príprave agendy pri konštituovaní rád škôl a obecnej školskej rady
- zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva
- spolupracuje pri vypracovaní súhrnnej správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
- sledovanie legislatívnych zmien týkajúcich sa školstva
- zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy
- spracovávanie štatistík a výkazov na oddelení školstva
- vykonáva prípravu a organizáciu zápisu detí do základnej a materskej školy
- pripravuje podklady k návrhom všeobecne záväzných nariadení
- zabezpečuje spracovanie a administráciu podkladov Spoločného školského úradu
- výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol
riaditeľ základnej školy a materskej školy, ktorých je príslušná obec zriaďovateľom
- spolupracuje a koordinuje organizačné zabezpečenie rôznych aktivít oddelenia školstva
- spolupracuje s právnickými, fyzickými osobami, občianskymi združeniami a inými
organizáciami zaoberajúcimi sa problematikou detí a mládeže

Zamestnanecké výhody, benefity

• zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
• skrátený týždenný pracovný čas na 37,5 hod
• výhody zamestnanca mesta
• príspevok na regeneráciu pracovnej sily
• odmeny pri životných jubileách

Informácie o výberovom konaní

Požadované doklady:
• štruktúrovaný životopis, spolu s čestným prehlásením o pravdivosti údajov (príloha
č.1)
• kópiu dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov (príloha č.2)
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti (príloha č.3)

https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/vyhlasky/vv2021_12_09-VK-Metodik_skolskeho_uradu.pdf

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK: žiadosti spolu s naskenovanými dokladmi zasielajte prosím výhradne elektronickou poštou na adresu: kariera@msupezinok.sk s uvedením hesla v predmete: „VK –metodik školského úradu“.

Priebeh výberového konania:
Výberové konanie bude prebiehať formou individuálneho rozhovoru (pohovor).

Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači, ktorí splnia uvedené požiadavky a pošlú požadované doklady.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, avšak odpovedať budeme
len vybraným kandidátom, ktorí najviac vyhovujú požiadavkám na pozíciu.

Referát ľudských zdrojov
Mestský úrad Pezinok

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

školstva, samosprávy

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačné predpoklady (§ 7 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z.):
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Ďalšie požiadavky:
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
- vodičský preukaz skupiny B podmienkou
- aktívna znalosť práce s balíkom MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
- znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy a činnosť školstva (zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov; zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov; vyhlášky č. 438/2020 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 306/2008 Z. z. o materskej škole; vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z.; vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole
- dôslednosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita, bezúhonnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Pezinok je orgánom územnej samosprávy.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov