Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Referent stavebného úradu

Mesto Pezinok

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Pezinok
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 250 EUR/mesiacod 1.250,- € podľa pracovných skúseností
  • Termín nástupu: ASAP
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- zvoláva a vedie územné konania
- vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby v súlade s platnou legislatívou
- vydáva rozhodnutia o využití územia v súlade s platnou legislatívou
- vydáva rozhodnutia týkajúce sa ochrany dôležitých záujmov v území v súlade s platnou legislatívou
- povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia v súlade s platnou legislatívou
- rozhoduje o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
- rozhoduje v autoremedúre o odvolaniach proti vydaným územným rozhodnutiam
- prejednáva priestupky a správne delikty v rozsahu pôsobnosti stavebného úradu
- zabezpečuje evidenciu a archiváciu rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z územných konaní
- zvoláva a vedie stavebné konania
- vydáva stavebné povolenia na stavby každého druhu s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych stavebných úradov
- povoľuje zmenu stavby pred dokončením
- podľa charakteru stavieb vykonáva kolaudačné konania
- vydáva povolenie na predčasné užívanie stavby
- povoľuje zmeny v spôsobe užívania stavby, v jej prevádzkovom zariadení, v spôsobe alebo podstatnom rozšírení výroby
- povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a terénnych úprav
- rozhoduje orozsahu oprávnenia pracovníkov stavebného úradu vstupovať na pozemky a stavby za účelom plnenia úloh podľa stavebného zákona
- rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe
- nariaďuje údržbu stavby a terénnych úprav
- nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách
- nariaďuje vykonať neodkladné zabezpečovacie práce
- nariaďuje vypratanie stavby
- vydáva súhlas k povoleniu na stavbu špeciálnym stavebným úradom
- vedie kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutia
- zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu
- vykonáva činnosti spojené s vyvlastnením v zmysle ustanovení stavebného zákona
- rozhoduje v autoremedúre o odvolaniach proti vlastným vydaným rozhodnutiam
- rozhoduje o proteste prokurátora podanému proti vlastným rozhodnutiam
- zabezpečuje evidenciu a archiváciu rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich jeho činnosti
- zasiela orgánom geodézie a kartografie príslušné rozhodnutia
- vydáva ďalšie rozhodnutia v rozsahu pôsobnosti stavebného úradu
- konzultuje a vykonáva poradenskú činnosť v oblasti Stavebného zákona a súvisiacich predpisov

Zamestnanecké výhody, benefity

• zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
• skrátený týždenný pracovný čas na 37,5 hod
• výhody zamestnanca Mesta
• príspevok na regeneráciu pracovnej sily
• odmeny pri životných jubileách

Informácie o výberovom konaní

Požadované doklady:
• štruktúrovaný životopis, spolu s čestným prehlásením o pravdivosti údajov (príloha č.1)
• kópiu dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (príloha č.2)
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti (príloha č.3)
• Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK: žiadosti spolu s naskenovanými dokladmi zasielajte prosím výhradne elektronickou poštou na adresu: kariera@msupezinok.sk s uvedením hesla v predmete:„VK – REFERENT STAVEBNÉHO ÚRADU “ najneskôr do 31.augusta 2021.

https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/vyhlasky/vv2021_07_23-VK-Referent_Stavebneho_uradu.pdf


Priebeh výberového konania:
Výberové konanie bude prebiehať formou individuálneho rozhovoru (pohovor).
Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači, ktorí splnia uvedené požiadavky a pošlú požadované doklady.
Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, avšak odpovedať budeme len vybraným kandidátom, ktorí najviac vyhovujú požiadavkám na pozíciu.

Referát ľudských zdrojov
Mestský úrad Pezinok

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - Základy
Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru
- nutná prax na Stavebnom úrade, t.j. pracovník s odbornou spôsobilosťou vydanou MDaV SR
- znalosť územia Mesta Pezinok vítaná
- bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- vodičský preukaz sk. B

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Pezinok je orgánom územnej samosprávy.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mesto Pezinok
Radničné námestie 7
902 01 Pezinok
http://www.pezinok.sk