Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Referent útvaru hlavného kontrolóra

Mesto Pezinok

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Radničné námestie, Pezinok
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 900 EUR/mesiac900 €, skrátený úväzok na 6 hodín/denne
  • Termín nástupu: marec 2021
  • Druh pracovného pomeru: skrátený úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Rámcová náplň práce:
- kontrola úloh vyplývajúcich z pôsobnosti Mesta podľa § 18 zákona č. 369/1990 Z. z. o
obecnom zriadení v znení noviel
- kontrola:
• plnenia rozpočtu mesta a hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií mesta
• plnenia finančného hospodárenia obchodných spoločností mesta
• finančného plnenia zmluvných vzťahov mesta
• pokladničných operácií mesta
• nakladania s majetkom mesta
- vybavovanie sťažností a petícií v pôsobnosti mesta
- sledovanie aktuálnych právnych úprav, rozhodnutí orgánov mestskej samosprávy a ich
aplikovanie vo vlastnej práci
- požaduje dokumenty, vyjadrenia, informácie a iné podklady od kontrolovaného subjektu
- zúčastňuje sa aktívne práce pri kontrole, spolupracuje s hlavným kontrolórom pri
výkone kontrolnej činnosti, pri kontrolnej činnosti sa zodpovedá hlavnému
kontrolórovi
- spracováva podklady k správe z kontroly resp. návrhu správy z kontroly preveruje
opodstatnenosť námietok zo strany kontrolovaného subjektu
- zabezpečuje komunikáciu s kontrolovaným subjektom
- participuje na vypracovaní dokumentácie, stanovísk, korešpondencie útvaru hlavného
kontrolóra
- pripravuje podklady pre vypracovanie obligatórnej a fakultatívnej dokumentácie,
korešpondencie a komunikácie hlavného kontrolóra
- vykonáva rôzne administratívne práce podľa pokynu hlavného kontrolóra (evidencia
pošty a pod.)
- vykonávanie aj iných pracovných činností podľa konkrétnej potreby, s cieľom
zabezpečiť plynulé plnenie úloh MsÚ ako celku - podľa pokynov svojho nadriadeného

Zamestnanecké výhody, benefity

• zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
• skrátený týždenný pracovný čas na 30 hod
• pohyblivá pracovná doba
• výhody zamestnanca v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Požadované doklady:
• štruktúrovaný životopis, spolu s čestným prehlásením o pravdivosti údajov (príloha
č.1)
• kópiu dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov (príloha č.2)
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti (príloha č.3)
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK: žiadosti spolu s naskenovanými dokladmi zasielajte prosím výhradne elektronickou poštou na adresu: kariera@msupezinok.sk s uvedením hesla v predmete: „VK – referent útvaru hlavného kontrolóra“ najneskôr do: 5.
februára 2021

Priebeh výberového konania:
Výberové konanie bude prebiehať formou individuálneho rozhovoru (pohovor). Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači, ktorí splnia uvedené požiadavky a pošlú požadované doklady.
Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, avšak odpovedať budeme len vybraným kandidátom, ktorí najviac vyhovujú požiadavkám na pozíciu.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické zameranie

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované predpoklady:
Znalosť:
• platných právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a
príspevkových organizácií, právnických osôb
• Zákona o finančnej kontrole a audite
• Zákona o účtovníctve
• Zákona o majetku obcí
• Zákona o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov SR
Iné požadované predpoklady:
• odbornosť, zodpovednosť, bezúhonnosť
• pracovná skúsenosť vo verejnej alebo štátnej správe – výhodou
• práca s ISS CORA GEO výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Pezinok je orgánom územnej samosprávy.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mesto Pezinok
Radničné námestie 7
902 01 Pezinok
http://www.pezinok.sk