Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Manažér pre programy KC (m/ž)

Mesto Nitra

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Nitra
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: Od 1 200 EUR/mesiacMzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1200,- € v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača, odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Mesto Nitra, Mestský úrad, hľadá do tímu Kreatívneho centra v Nitre akčného kolegu so skúsenosťami s implementáciou štrukturálnych fondov EÚ.
Pozícia je obsadzovaná pre implementáciu projektu Kreatívne centrum Nitra (ďalej len KCN), kód projektu ITMS2014+: 302031ADT3.

• je zodpovedný/á za prípravu, organizáciu a implementáciu programov Kreatívneho centra;
• pripravuje Implementačný manuál k jednotlivým programom (aktivitám) v rámci Hlavnej aktivity 2 a 3 (HA 2 a 3) v spolupráci s tímom KC Nitra a inými útvarmi zložiek MsÚ v súlade s projektovou dokumentáciou;
• pripravuje Výzvy pre žiadateľov programov KC Nitra v spolupráci s projektovým a realizačným tímom KC Nitra;
• dohliada na obsahovú, projektovú a procesnú správnosť Implementačných manuálov a Výziev KC Nitra;
• priebežne administruje podklady k monitorovaniu projektu, komunikuje s osobami zapojenými do realizácie HA 2 a 3;
• manažuje, riadi, kontroluje a zodpovedná za tím koordinátorov programov KC Nitra v rámci implementácie programov a aktivít v HA 2 a 3;
• dohliada na kontrolu, overenie a vyhlásenie spôsobilosti MSP (malý a stredný podnik) v prípade podnikateľských subjektov, ktoré sa uchádzajú o účasť v programe KC ;
• kontroluje činnosť a správnosť potrebnej dokumentácie koordinátorov programov v procese registrácie, zasielania žiadostí a schvaľovaní jednotlivých uchádzačov o prgramy KC;
• zodpovedá za procesnú správnosť projektovej dokumentácie (napr. kontroluje zmluvnú dokumentáciu, kontrolu registračné formuláre, atď.);
• dohliada a eviduje výšku minimálnej pomoci do informačného systému Protimonopolného úradu IS SEMP, zodpovedná za včasnú a správnu evidenciu minimálnej pomoci podľa schémy Ministerstva kultúry SR “de minimis” a zodpovedá za korekciu výšky pomoci čerpanej jednotlivými účastníkmi programu po jeho skončení;
• plánuje, riadi, koordinuje a hodnotí činnosti v rámci HA 2 a 3 projektu v zmysle stanovených kritérií a požiadaviek poskytovateľa príspevku (Ministerstva kultúry SR);
• zabezpečuje všetky administratívne činnosti a to: príprava podkladov a dokumentácie, zber dát a ukazovateľov o stave projektu;
• monitoruje a reportuje stav úloh podľa harmonogramu projektu v rámci HA 2 a 3.

Zamestnanecké výhody, benefity

- možnosť sebarealizácie
- perspektívna práca
- príspevok na stravovanie
- stabilné sociálne prostredie
- doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis a motivačný list
- písomný súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické, verejná správa, projektový manažment, európske štúdiá a regionálny rozvoj

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Office - Pokročilý
Microsoft Word - Pokročilý
Asana - Pokročilý
Microsoft Project - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
ClickUP - Pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

projektové riadenie, verejná správa, regionálny rozvoj, štrukturálne fondy EÚ

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• skúsenosti s implementáciou služieb/programov v rámci štrukturálnych fondov EÚ
• praktické skúsenosti s administráciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, resp. iných grantových mechanizmov
• skúsenosti s prácou vo verejnej správe/samospráve- výhodou
• výborné organizačné a komunikačné zručnosti
• znalosti s balíkom MS Office
• znalosť projektových nástrojov (napr. MS Project, PRINCE 2, ClickUp, Asana alebo iné) - výhodou
• znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni - výhodou
• spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť proti stresu,
• koncepčné a analytické myslenie

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Miestna samospráva.
Mesto Nitra je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.
Mesto Nitra je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 369/1990 Zb. (Zákon o obecnom zriadení) samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov