Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Asistent projektového manažéra (m/ž)

Mesto Nitra

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Nitra
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 000 EUR/mesiacMzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1000,- € v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača, odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.
  • Termín nástupu: dohodou
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Mesto Nitra oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu pre implementáciu projektu Kreatívne centrum Nitra (kód ITMS2014+: 302031ADT3)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- administruje podklady k monitorovaniu, komunikuje s cieľovou skupinou projektu a ostatnými
osobami a inštitúciami zapojenými do realizácie aktivít projektu alebo dotknutých realizáciou aktivít
projektu a zbiera podklady od cieľovej skupiny
- poskytuje projektovú podporu pre hlavného projektového manažéra (HPM) vo všetkých fázach
projektu
- zabezpečuje všetky administratívne činnosti, ako je príprava podkladov a dokumentácie, zber dát
a ukazovateľov o stave projektu
- koordinuje kalendáre HPM a zabezpečuje zápisy zo stretnutí
- komunikuje s projektovým tímom a útvarmi zložiek MsÚ
- poskytuje administratívnu, organizačnú a technickú podporu na plnenie cieľov jednotlivých častí
projektu
- vedenie a archivácia registratúrneho denníka a dokumentov s tým spojených
- monitoruje a reportuje stav úloh podľa harmonogramu projektu pre HPM, Finančnému manažérovi
(FM) a Monitorovaciemu manažérovi (MM)
- poskytuje súčinnosť HPM, FM a MM pri sledovaní rozpočtu v rámci jeho čerpania a dohliada na
procesnú správnosť projektového financovania z EŠIF / externých zdrojov
- plnenie úloh podľa pokynu nadriadeného
- zabezpečenie kancelárskych potrieb a iného spotrebného materiálu podľa potreby KC Nitra
- plánovanie a organizácia pracovných stretnutí, porád a služobných ciest

Zamestnanecké výhody, benefity

Zamestnanecké výhody, benefity
- možnosť sebarealizácie
- perspektívna práca
- príspevok na stravovanie
- stabilné sociálne prostredie
- doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do zamestnania
profesijný životopis a motivačný list
písomný súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

manažment, PR, marketing

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý
Microsoft PowerPoint - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

account manažment, PR, marketing, networking,

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- praktické skúsenosti s administráciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, resp. iných
grantových mechanizmov (minimálne 2 - ročná skúsenosť)
- výborné organizačné a komunikačné zručnosti
- spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť proti stresu
- koncepčné a analytické myslenie
- skúsenosti s prácou vo verejnej správe/samospráve výhodou
- znalosť alebo certifikácia PRINCE 2 výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Miestna samospráva
Zásada nediskriminácie:
V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č.365/2004 Z. z.o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60
950 06 Nitra
https://www.nitra.sk/

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Monika Antonuccio
Tel.: +421376502253
E-mail: poslať životopis