Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Referent pre zahraničné vzťahy a spoluprácu (M/Ž)

Mesto Nitra

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Nitra
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 133 EUR/mesiacMinimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1133,00 €. Môže sa zvýšiť v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača, odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.
  • Termín nástupu: 1.8.2021
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Náplň práce:
- budovanie a posilňovanie zahraničných vzťahov mesta Nitra s dôrazom na projektovú spoluprácu, zdieľanie inovácií a know-how
- vytváranie a posilňovanie partnerstiev na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni
- tvorba stratégií a koncepcií mesta s dôrazom na zapájanie partnerov
- odborná činnosť v procese samohodnotenia úradu podľa metodiky CAF v oblasti strategického riadenia a partnerstiev

Zamestnanecké výhody, benefity

- možnosti vzdelávania a osobného rastu
- možnosť sebarealizácie,
- perspektívna práca
- príspevok na stravovanie
- stabilné sociálne prostredie
- doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
a. žiadosť o prijatie do zamestnania
b. životopis v štruktúrovanej forme
c. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
d. čestné vyhlásenie o ukončení vzdelania
e. písomný súhlas so zverejnením a spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel výberového konania.

Záujemcovia o pozíciu sa môžu prihlásiť prostredníctvom:
• portálu www.profesia.sk (odporúčaná forma)
• elektronicky, e-mailom: antonuccio@msunitra.sk
• doručením dokladov do podateľne MsÚ v Nitre

Termín doručenia prihlášok do podateľne je najneskôr dňa 21.07.2021 do 12.00 hod.
Zalepenú obálku označte „referent pre zahraničné vzťahy" Adresát: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.
Zásada nediskriminácie:
V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

koordinátor pre medzinárodné vzťahy, grantový koordinátor, výmenné študentské pobyty a stáže, proje

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• Predchádzajúca skúsenosť s prípravou a implementáciou medzinárodných projektov vítaná.
• Spolupráca so subjektami cezhraničnej spolupráce , univerzitami, resp. inými vzdelávacími organizáciami.
• Znalosť problematiky externého financovania projektov, súvisiacej legislatívy podmienkou.
• Vynikajúce komunikačné, organizačné a negociačné schopnosti
• Koncepčné myslenie, orientácia v rôznych oblastiach verejnej správy a samosprávy so zreteľom na kľúčové aktivity Mesta Nitra.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Miestna samospráva
Zásada nediskriminácie:
V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č.365/2004 Z. z.o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60
950 06 Nitra
https://www.nitra.sk/