Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Referent pre účtovanie

Mesto Nitra

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Nitra
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 247 EUR/mesiacreálna mzda podľa skúseností a náročnosti pridelených úloh, v závislosti od kvalifikácie , odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou KZ
  • Termín nástupu: 17.05.2021
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pracovná pozícia zahŕňa:
• evidenciu, účtovanie a kompletizáciu dokladov agendy dodávateľských faktúr, bankových výpisov a pokladničných dokladov pri použití a dodržaní platnej rozpočtovej klasifikácie Ministerstva financií SR
• kontrola a sumarizácia vybraných príjmov mesta
• účtovanie skladových zásob

Zamestnanecké výhody, benefity

- podpora pri ďalšom vzdelávaní formou školení a osobného rastu
- perspektívna práca
- príspevok na stravovanie
- stabilné sociálne prostredie
- doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s:
- profesijným životopisom
- čestným vyhlásením o ukončení najvyššieho vzdelania
- čestným vyhlásením o bezúhonnosti
- písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dátum a miesto podania žiadostí:
Uchádzači požadované doklady doručte najneskôr v termíne do 23.04.2021 v obálke, ktorá bude označená heslom: „OEaR – účtovanie“ na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk. Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Na oneskorené podané žiadosti o účasť na osobnom pohovore sa nebude prihliadať.

Ak uchádzači doklady zašlú elektronicky, budeme požadovať, aby si podpísané originály dokladov priniesli so sebou na osobný pohovor.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.
celé znenie výzvy je na stránke www.nitra.sk

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

ekonomického smeru

Počet rokov praxe

v oblasti podvojného účtovníctva
5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- skúsenosti s postupmi účtovania pre ROPO, štátne fondy, obce a vyššie územné celky -výhodou
- znalosť rozpočtovej klasifikácie výhodou
- znalosť daňových a účtovných zákonov
- znalosť práce so softvérom od Cora Geo výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Miestna samospráva
Zásada nediskriminácie:
V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č.365/2004 Z. z.o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Adresa spoločnosti

Mesto Nitra, so sídlom Mestský úrad
Štefánikova 60
950 06 Nitra
https://www.nitra.sk/