Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Projektový/á manažér/ka - Finančný/á manažér/ka projektu

Mesto Nitra

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Nitra
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 500 EUR/mesiacFinálna výška mzdy závisí od skúseností a znalostí kandidáta.
  • Termín nástupu: 15.4.2021
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Máte skúsenosti s projektovým financovaním z EŠIF ?
Viete efektívne riadiť a kontrolovať finančné toky v rámci projektov IROP?

Pozícia je obsadzovaná pre implementáciu projektu Kreatívne centrum Nitra (kód ITMS2014+: 302031ADT3) na projektovú pozíciu Finančný manažér projektu.

- zodpovedá za celkové finančné riadenie pri implementácii projektu Kreatívne centrum Nitra (KCN)
- zabezpečuje dodržiavanie rozpočtu projektu v súlade so Zmluvou o NFP a platnou legislatívou SR
- dohliada na efektívne využívanie finančných prostriedkov a oprávnenosť použitých výdavkov
- zodpovedá za kontrolu a čerpanie finančných tokov projektu vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi mestom Nitra ako prijímateľom príspevku a sprostredkovateľským orgánom, ako poskytovateľom
- plánuje a kontroluje čerpanie rozpočtu podľa alokovaných zdrojov pre KCN
- sleduje oprávnenosť výdavkov v súlade s platným systémom finančného riadenia EŠIF
- zabezpečuje ekonomické a finančné plánovanie, riadenie a koordináciu činností, ktoré sú naviazané na čerpanie NFP
- sleduje a analyzuje finančné ukazovatele, včas identifikuje odchýlky od rozpočtu projektu a informuje príslušné orgány o zmenách
- spolupracuje s hlavným projektovým manažérom a odbormi mestského úradu pri fázach implementácie projektu KCN a následnej realizácie
- pripravuje, schvaľuje a kontroluje žiadosti o platbu, vykonáva zúčtovanie projektu
- spolupracuje na príprave podkladov pre verejné obstarávanie realizované v rámci projektu
- komunikuje s riadiacim orgánom, koordinátormi a partnermi projektu

Zamestnanecké výhody, benefity

- možnosti vzdelávania a osobného rastu
- možnosť sebarealizácie,
- príspevok na stravovanie
- stabilné sociálne prostredie
- doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s:
- profesijným životopisom
- čestným vyhlásením o bezúhonnosti,
- čestným vyhlásením o ukončení vzdelania,
- potvrdením, resp. čestným vyhlásením o požadovanej praxi,
- písomným súhlasom so zverejnením a spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel výberového konania.

Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem. Po starostlivom posúdení životopisov budeme kontaktovať iba uchádzačov postupujúcich do ďalšieho kola. Ďakujeme za pochopenie.

Zásada nediskriminácie:
V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

finančný manažment, účtovníctvo

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsft Word, Excell, Power Point - pokročilý
Základy projektového manažmentu - základy

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

riadenie projektov v rámci štrukturálnych fondov, iných grantových mechanizmov
5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• praktické skúsenosti s finančným riadením projektov podporených v rámci štrukturálnych fondov EÚ, resp. iných grantových mechanizmov sú podmienkou (minimálne 5 - ročná skúsenosť)
• skúsenosti s riadením projektov vo verejnej správe výhodou
• znalosti metód projektového riadenia
• organizačné a komunikačné schopnosti
• certifikácia PRINCE 2 výhodou
• certifikácia PMI alebo IPMA výhodou
• dobré znalosti práce s Microsoft Word, Excel, PowerPoint, s projektovými nástrojmi (napr. MS Project, ClickUp, Asana alebo iné)
• znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni výhodou
• spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť proti stresu,
• koncepčné a analytické myslenie

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Miestna samospráva

Adresa spoločnosti

Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60
950 06 Nitra
https://www.nitra.sk/