Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Kuchár

Mesto Košice

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Košice - Krásna
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 646 EUR/mesiac
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

OZNÁMENIE
Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru do novootváraného Centra komunitných sociálnych služieb Košice – Krásna na pracovnú pozíciu:

KUCHÁR

Minimálne kvalifikačné predpoklady:
• stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár - čašník,
• odborná spôsobilosť pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností (hygienické minimum).

Ďalšie kritéria a požiadavky:
• spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
• tímová práca, komunikatívnosť,
• samostatnosť, flexibilita.

Náplň práce:
• príprava jedál podľa stanoveného jedálneho lístka, servírovanie jedál
• zodpovednosť za kvalitu jedál
• dvojzmenná prevádzka - 8 hodinová pracovná zmena so striedaním krátkeho a dlhého týždňa 7 dní v týždni.

Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 646 € + príplatky.

Benefity:
• zmysluplná práca v novopostavenom centre sociálnych služieb v modernom prostredí,
• týždenný pracovný čas zvýhodnený v porovnaní so Zákonníkom práce,
• týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
• príspevok na stravovanie zo Sociálneho fondu,
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier),
• ďalšie benefity v súlade s platnou kolektívnou zmluvou.

K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
• osobný dotazník (v prílohe),
• profesionálny životopis,
• overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
• vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.

Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do: 31.10.2022.

na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Na obálku uviesť „ Výberové konanie - MMK – kuchár CKSS - neotvárať“.

Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.

Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské bez maturity

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

samospráva

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov