Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Referent pre ekonomické činnosti

Mesto Košice

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Košice - Krásna
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 837,5 EUR/mesiac
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

OZNÁMENIE

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru do novootváraného Centra komunitných sociálnych služieb Košice – Krásna na pracovnú pozíciu:

REFERENT PRE EKONOMICKÉ ČINNOSTI

Minimálne kvalifikačné predpoklady:
- stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore ekonomika.

Ďalšie kritéria a požiadavky:
• spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
• min. 5 rokov odbornej praxe, prax vo verejnej správe výhodou,
• znalosť legislatívy v oblasti účtovníctva, rozpočtovania, verejnej správy a výkazníctva,
• skúsenosti s projektami zo zdrojov EÚ vítané,
• znalosť práce na PC, MC Office (Excel, Word),
• samostatnosť, flexibilita,
• dobré komunikačné a organizačné schopnosti.

Náplň práce:
• zabezpečenie a vykonávanie ekonomických činností Centra komunitných sociálnych služieb Košice – Krásna (CKSS),
• pred otvorením zabezpečenie všetkých prípravných prác (upratovanie, nákup inventáru, zdravotníckeho materiálu, hygienických potrieb a pod.), evidencia majetku, spracovanie interných predpisov nevyhnutných pre poskytovanie sociálnych služieb,
• po zahájení poskytovania sociálnych služieb ekonomické činnosti spojené s každodennou prevádzkou CKSS, vedenie evidencie dodávateľov a zmlúv s dodávateľmi, spracovanie úhrad za poskytovanie sociálnych služieb a pod.

Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 837,50 €.

K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
• osobný dotazník (v prílohe),
• profesionálny životopis,
• overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
• potvrdenie o odbornej praxi,
• vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.

Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do: 25.08.2022.

na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Na obálku uviesť „ Výberové konanie - MMK – ekonóm CKSS - neotvárať“.

Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.

Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

ekonomika

Prax na pozícii/v oblasti

ekonomika

Počet rokov praxe

5

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

samospráva

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov