Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Referent pre audit a kontroling

Mesto Košice

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Trieda SNP, Košice
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 030,5 EUR/mesiac
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

OZNÁMENIE

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:

REFERENT PRE AUDIT A KONTROLING

Minimálne kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s ekonomickým zameraním.

Ďalšie kritéria a požiadavky:
- spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
- minimálne 3 roky praxe v oblasti ekonomiky, respektíve účtovníctva,
- znalosti v oblasti verejného obstarávania,
- znalosti v oblasti personálnej a mzdovej agendy sú výhodou,
- znalosti v oblasti príslušných právnych predpisov,
- dobré komunikačné a organizačné schopnosti,
- schopnosť analyticky a koncepčne myslieť,
- samostatnosť, flexibilita.

Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 1 030,50 €.

K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
- osobný dotazník (v prílohe a na www.kosice.sk),
- profesionálny životopis,
- potvrdenie o odbornej praxi,
- overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
- vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.

Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do: 28.10.2021

na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.

Na obálku uviesť „ Výberové konanie - MMK – referent pre audit a kontroling - neotvárať“.

Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické zameranie

Prax na pozícii/v oblasti

v oblasti ekonómie, resp. účtovníctva

Počet rokov praxe

3

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

samospráva

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov