Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Referent pre dane a poplatky (zástup počas MD a RD)

Mesto Hlohovec

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: M. R. Štefánika 1, Hlohovec
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 796 EUR/mesiac• funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške minimálne 796,00 € brutto, plat bude zvýšený v závislosti od započítanej praxe a k platu sa pripočíta osobný príplatok (po skúšobnej dobe).
  • Termín nástupu: 01.01.2022
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Vykonáva práce na úseku miestneho poplatku za komunálne odpady pre podnikateľov, vyrubuje rozhodnutia o poplatku za komunálny odpad.
• Vykonáva práce na úseku miestnych daní – zabezpečuje agendu dane za ubytovanie, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje.
• Vedie evidenciu daňovníkov v zmysle zákona o miestnych daniach, okrem dane z nehnuteľností.
• Kontroluje úhrady miestnych daní a poplatkov za predchádzajúce obdobia a pokút za priestupky, účtuje analytickú evidenciu platieb, zakladá doklady o platbách.
• Vystavuje a zasiela výzvy na zaplatenie daňových nedoplatkov jednotlivých dlžníkom.
• Vykonáva miestne zisťovania a kontroly u daňových subjektov.
• Zabezpečuje evidenciu pokút za priestupky vyrubené Okresným úradom Trnava.
• Spolupracuje s ostatnými odbormi mestského úradu pri realizácii úloh vyplývajúcich z určenej pracovnej náplne.

Zamestnanecké výhody, benefity

• odmeny, príspevok do III. piliera – dôchodkové sporenie, príspevok na rekreáciu,
príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy
• možnosť profesijného a odborného rastu, odborné vzdelávanie
• 5 dní platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce
• pružný pracovný čas (7,5 hodinový denný pracovný úväzok)

Informácie o výberovom konaní

Podmienky účasti:
• stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania (úplné stredné vzdelanie s maturitou)
• znalosť legislatívy v oblasti miestnych daní a poplatkov
• bezúhonnosť
• práca s PC – pokročilá úroveň (Word, Excel, Outlook, internet)

Výhoda:
• prax v samospráve je vítaná
• znalosť programu ISS CoraGeo

Pre zaradenie do pracovného pohovoru doručte PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU (žiadosť o prijatie do zamestnania) spolu so:
• štruktúrovaným životopisom
• fotokópiou dokladu o vzdelaní
• čestným vyhlásením o bezúhonnosti
• súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (formulár je súčasťou inzerátu zverejneného na webovej stránke mesta Hlohovec v časti Kariéra, Voľné pracovné miesta).

je potrebné do 08. 10. 2021 do 11.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo doručiť poštou na adresu:
Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika č. 1
920 01 Hlohovec

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.

Uzatvorenú obálku je potrebné označiť heslom: „REFERENT PRE DANE A POPLATKY“ – neotvárať.

Pracovnú pozíciu obsadzujeme na dobu určitú – zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky. Nástup do pracovného pomeru je možný od 01. 01. 2022.

Pohovoru sa zúčastnia vybraní uchádzači, ktorí doručili úplnú žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokumentami a splnili podmienky vyhláseného pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.

Bližšie informácie poskytne: Ing. Svetlana Petrovičová, 0918 954 461.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

ekonomické zameranie

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Office 365 - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• vysoké pracovné nasadenie
• samostatnosť
• organizačné schopnosti
• schopnosť pracovať v tíme, aktívny prístup k riešeniu úloh
• zvládanie stresových situácií
• spoľahlivosť
• zodpovednosť
• komunikatívnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Hlohovec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jeho základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku Mesto Hlohovec zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia.

Adresa spoločnosti

Mesto Hlohovec
M.R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
https://www.hlohovec.sk