Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Referent Stavebného úradu - MsÚ Hlohovec

Mesto Hlohovec

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Hlohovec
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 871,5 EUR/mesiacfunkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške minimálne 871,50 brutto, plat bude zvýšený v závislosti od započítanej praxe a k platu sa pripočíta osobný príplatok (po skúšobnej dobe)
  • Termín nástupu: 01. 01. 2022
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- vydáva územné rozhodnutia
- vydáva kolaudačné rozhodnutia
- vydáva stavebné povolenia
- povoľuje drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce
- povoľuje reklamné stavby v zmysle stavebného zákona alebo nariaďuje ich odstránenie

Zamestnanecké výhody, benefity

• odmeny, príspevok do III. piliera - dôchodkové sporenie, príspevok na rekreáciu, príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy
• možnosť profesijného a odborného rastu, odborné vzdelávanie
• 5 dní platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce
• pružný pracovný čas (7,5 hodinový denný pracovný úväzok)

Informácie o výberovom konaní

Pre zaradenie do pracovného pohovoru doručte PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU (žiadosť o prijatie do zamestnania) spolu so:
• štruktúrovaným životopisom
• fotokópiou dokladu o vzdelaní
• čestným vyhlásením o bezúhonnosti
• súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (formulár je súčasťou inzerátu zverejneného na webovej stránke mesta Hlohovec v časti Kariéra, Voľné pracovné miesta).

je potrebné do 30. 07. 2021 do 11.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo doručiť poštou na adresu:
Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika č. 1
920 01 Hlohovec

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.

Uzatvorenú obálku je potrebné označiť heslom: „REFERENT STAVEBNÉHO ÚRADU“ – neotvárať.

Pracovnú pozíciu obsadzujeme s nástupom do pracovného pomeru od 01. 01. 2022.

Pohovoru sa zúčastnia vybraní uchádzači, ktorí doručili úplnú žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokumentami a splnili podmienky vyhláseného pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.

Bližšie informácie poskytne: Ing. Pavol Zlámala, tel. č. 0918 958 317.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebné zameranie

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

odborná prax v činnosti stavebného úradu je vítaná

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• vysoké pracovné nasadenie
• organizačné schopnosti
• samostatnosť, aktívny prístup k riešeniu úloh
• spoľahlivosť a flexibilita
• precíznosť, presnosť a zodpovednosť
• komunikatívnosť

Výhoda zo strany uchádzača je :
- orientácia v projektovej dokumentácii
- osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu za zabezpečenie činnosti stavebného úradu

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Hlohovec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jeho základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku Mesto Hlohovec zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia.

Adresa spoločnosti

Mesto Hlohovec
M.R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
https://www.hlohovec.sk