Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Referent pre stratégie, dáta a participáciu na MsÚ Hlohovec

Mesto Hlohovec

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: M. R. Štefánika 1, Hlohovec
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 922,5 EUR/mesiac• funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške minimálne 922,50 € brutto, plat bude zvýšený v závislosti od započítanej praxe a k platu sa pripočíta osobný príplatok (po skúšobnej dobe).
  • Termín nástupu: 01. 07. 2021
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Samostatne rieši odborné úlohy v oblasti stratégie a rozvoja mesta.
• Zabezpečuje tvorbu mestských politík a koncepcií v spolupráci s jednotlivými organizačnými zložkami.
• Vykonáva analytickú činnosť a prípravu návrhov pre rozhodovanie vedenia mesta v oblasti stratégie a rozvoja mesta.
• Zodpovedá za nastavenie, prípravu a koordináciu participatívnych procesov mesta Hlohovec - participatívny rozpočet mesta Hlohovec, participatívne plánovanie verejných priestorov, participatívna tvorba verejných politík a prípadné ďalšie podoby zapojenia verejnosti.
• Sleduje aktuálne trendy v oblasti rozvoja miest, nadväzuje kontakty a v spolupráci s ostatnými organizačnými zložkami zabezpečuje implementáciu konceptu smart city.
• Zabezpečuje získavanie a jednotnú evidenciu štatistických údajov a dát pre prácu všetkých organizačných zložiek MsÚ a pre spracovanie stratégií, mestských politík a koncepcií.
• Zisťuje možnosti zapojenia sa mesta do rôznych podporných programov, grantov, projektov a to vo všetkých oblastiach života mesta.
• Spolupracuje s ostatnými odbormi mestského úradu pri realizácii úloh vyplývajúcich z určenej pracovnej náplne.

Zamestnanecké výhody, benefity

• odmeny, príspevok do III. piliera – dôchodkové sporenie, príspevok na rekreáciu,
príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy
• možnosť profesijného a odborného rastu, odborné vzdelávanie
• 5 dní platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce
• pružný pracovný čas (7,5 hodinový denný pracovný úväzok)

Informácie o výberovom konaní

Pre zaradenie do pracovného pohovoru doručte PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU (žiadosť o prijatie do zamestnania) spolu so:
• štruktúrovaným životopisom
• motivačným listom
• fotokópiou dokladu o vzdelaní
• čestným vyhlásením o bezúhonnosti
• súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (formulár je súčasťou inzerátu zverejneného na webovej stránke mesta Hlohovec v časti Kariéra, Voľné pracovné miesta).

je potrebné do 31. 05. 2021 do 11.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo doručiť poštou na adresu:
Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika č. 1
920 01 Hlohovec

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.

Uzatvorenú obálku je potrebné označiť heslom: „REFERENT PRE STRATÉGIE, DÁTA A PARTICIPÁCIU“ – neotvárať.

Nástup do pracovného pomeru je možný od 01. 07. 2021.

Pohovoru sa zúčastnia vybraní uchádzači, ktorí doručili úplnú žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokumentami a splnili podmienky vyhláseného pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.

Bližšie informácie poskytne: PhDr. Martina Kováčová, tel. č. 0918 957 614.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Office 365 - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

skúsenosti v oblasti riadenia participatívnych procesov a tvorby analytických dokumentov vítané

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• vysoké pracovné nasadenie
• kreativita a iniciatívnosť
• organizačné schopnosti
• schopnosť pracovať v tíme, aktívny prístup k riešeniu úloh
• spoľahlivosť a flexibilita
• precíznosť, presnosť, zodpovednosť
• komunikatívnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Hlohovec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jeho základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku Mesto Hlohovec zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia.

Adresa spoločnosti

Mesto Hlohovec
M.R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
https://www.hlohovec.sk