Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Referent/tka investičnej výstavby

Mesto Detva

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Mesto Detva, J. G. Tajovského, Detva - Sídlisko
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 692 - 962,5 EUR/mesiac- zvýšenie tarifného platu o 15% podľa § 7 ods. 8 zák. č. 553/2003 Z. z. - po uplynutí skúšobnej doby je možné schváliť osobný príplatok až do 100%-nej výšky platovej tarify v závislosti od dosahovaných pracovných výsledkov.
  • Termín nástupu: 01.04.2021
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

investičná činnosť v etape predprojektovej a projektovej prípravy stavieb zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie, zabezpečenie vydanie povolení a rozhodnutí
• investičná činnosť v štádiu realizácie stavieb – odovzdanie staveniska, výkon stavebného dozoru, preberanie prác, zabezpečenie užívacích povolení
• zabezpečovanie podkladov pre procesy verejného obstarávania
• vedenie agendy o verejnom obstarávaní v investičnej oblasti podľa zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov,
• zabezpečenie činností súvisiacich s výberom a uzatváraním zmlúv s dodávateľskými a inžinierskymi organizáciami
• vytvorenie a kontrola dodržiavania harmonogramu postupu prác na projektoch
• komplexná príprava podkladov verejného obstarávania pri investičných akciách
• zabezpečenie inžinierskej činnosti, vrátane príslušných povolení pre vydanie
územných rozhodnutí stavebných povolení potrebných pre realizáciu stavieb
• dozor nad stavebnými činnosťami, koordinácia dodávateľov a kontrola priebehu realizácie prác a ich odovzdania
• príprava podkladov pre návrhy rozpočtu investícií mesta

Zamestnanecké výhody, benefity

Dovolenka nad rámec Zákonníka práce
príspevok na stravné lístky
pružný pracovný čas
príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Informácie o výberovom konaní

Spôsob predloženia žiadosti:
v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ – žiadosť - referent investičnej výstavby“ ,
- osobne do podateľne MsÚ Detva počas stránkových dní, alebo
- poštou na adresu Mestský úrad Detva, J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva

Mesto Detva si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky.

Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail).

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebný

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Internet Explorer - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

stavebný odbor
1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• znalosť právnych predpisov a technických noriem v predmetnej oblasti
• prehľad v platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť samosprávy

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Detva je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi majetkovými právami.
Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mesto Detva
J.G.Tajovského 7
96212 Detva
http://detva.sk