Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

IT Business Analyst/ Consultant

Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.

Information about the position

  • Place of work: Einsteinova, Petržalka
  • Basic wage component (gross) and other rewards: 2 200 EUR/monthBase salary will depend on seniority of the final candidate. Year-end bonus applies for the position.
  • Start date: asap
  • Contract type: full-time

Job description, responsibilities and duties

We are looking for an engaged and motivated colleague who is willing & able to take over the role as IT Business Analyst / Consultant in a dynamic transformation process of the company.

Main Activities:

• Bridge the gap between IT and business - to design, analyse and optimize business processes
• Determining business requirements and translate these into IT specifications
• Improving the quality of IT services
• Co-responsible with the design and responsible with the developments of different application
• Working with stakeholders (e.g. project managers, developers/architects, suppliers) to define metrics, performance goals and assess feasibility
• Participate to the status meetings with the supplier and he is co-responsible for prioritizing topics for being discuss during meetings
• Manage the application delivery process over the entire project (Build, Test, Migration, Go-live, and Post Go-Live).
• Monitor live systems in order to run accordingly to the business requirements documents
• Collect and analyze information from system users to formulate the scope and objectives in dedicated applications
• Test functionalities of the application before go live in order to ensure that the application is meeting business and users requirements
• First level of support for users/ key users for dedicated applications
• Provide consultancy and propose solutions for fulfilling user requests
• Manage projects, developing project plans, and monitor performance
• Prepare reports, analysis or marketing lists accordingly to the requests from business
• Supervise less experienced team members during testing phases or development of the applications
• Provide back-up for other team members
• Other tasks on the request of direct manager.

Employee perks, benefits

Our benefits start with Mercedes-Benz passenger cars & vans that we import - we provide interesting purchase discounts & leasing. We offer cafeteria system (MultiSport / English courses / pension saving), home-office, flexible working time, days-off, sick days, loyalty benefits and fully covered meal vouchers.

Information about the selection process

We would like to thank all candidates for their expressed interest. However, we will contact candidates that fulfill the requirements mentioned hereof.

In case, you are interested in our position please send your CV to personalne@daimler.com and in the mail copy the following GDPR consent:

Ja [BUDE DOPLNENÉ MENO A PRIEZVISKO] odoslaním tohto e-mailu vrátane príloh (životopis a/alebo mo-tivačný list) týmto v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľne dávam súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi Mercedes-Benz Slovakia s.r.o., so sídlom na Einsteinova 33, 851 01 Bratislava, IČO: 35 780 754, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21018/B (ďalej len ,,MBSK“) na účely hľadania práce iba v spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o., a to v rozsahu uvedenom v dokumentoch, ktoré zasielam. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca. Súhlas udeľujem MBSK na dobu jedného roka od jeho udelenia. Som si vedomý/-á toho, že mám právo požadovať od MBSK prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu; a že tieto práva, okrem posledného, môžem uplatniť formou listu doručeného MBSK na adresu jej sídla. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania prebiehajúceho na základe súhlasu až do jeho odvolania.

Som si vedomý/-á toho, že tento môj súhlas na spracúvanie osobných údajov môžem kedykoľvek odvo-lať, a to formou listu doručeného MBSK na adresu jej sídla alebo e-mailu zaslaného na adresu: dia-log.sk@daimler.com.

Čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie a osobné údaje sú pravdivé a zaväzujem sa, že v prípade ich zmeny budem bez zbytočného odkladu o tom informovať MBSK.

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Master's degree)

Educational Specialization

IT

Language skills

English - Upper intermediate (B2) and Slovak - Advanced (C1)

Other knowledge

Microsoft Office - Advanced

Driving licence

B

Number of years of experience

3

Personality requirements and skills

• IT Business analysis/consultancy - proven experience
• Maintenance and support of IT complex systems - proven experience
• Database management (e.g. SQL Server) - advantage
• SAP (Module Fi, CO) - advantage
• MS Navision - advantage
• MS SharePoint - advantage
• MS Excel - expert
• Advanced documentation skills
• Excellent organizational and communication skills
• Very good analytical and conceptual thinking
• Problem-solving and strategic thinking ability
• Positive work-attitude
• Ability to learn new things
• Strong sense of integrity

Advertiser

Brief description of the company

Spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. je medzinárodná firma a importér značiek Mercedes-Benz, smart, Setra a Fuso. Hlásime sa k princípom dodržiavania zásad správania sa a etického konania voči našim zákazníkom, obchodným partnerom a zamestnancom. Udržiavame si stabilné postavanie na trhu a našim zamestnancom poskytujeme možnosť pracovať v zaujímavom prostredí medzinárodnej značky s prémiovými produktami a službami.

Number of employees

100-149 employees