Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Invoice Specialist for Car Parts - temporary contract

Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.

Information about the position

  • Place of work: Tuhovská, Bratislava
  • Basic wage component (gross) and other rewards: 1 300 EUR/monthBasic salary will depend on seniority of the final candidate. Year-end bonus applies for the position.
  • Start date: asap
  • Contract type: plný úväzok

Job description, responsibilities and duties

We are looking for the colleague who is willing & able to take over the role as Invoice Specialist for Car Parts.

The right candidate should have gained first experiences in invoicing, high degree of responsibility and reliability.

Purpose & Main Activities:

• complaints management
• monitoring: execution of the order, transport of spare parts in the systems, the state of stocks in the suppliers' warehouse and related delivery times
• advice, support and provision of information to customers, employees and authorized
• contractors in the areas of: planning, ordering, purchasing, stocking and selling spare parts, correctness and validity of spare parts and availability of spare parts
• execution of orders for spare parts and accessories, order processing and notification of the planned delivery date
• invoicing of spare parts, controling, processing and accounting of relevant documents
• reporting on the purchase / sale of spare parts state authorities
• communication with the relevant departments of the Daimler Group
• submission of regular reports

Employee perks, benefits

Our company provides benefits most of which are connected with Mercedes-Benz passenger cars & vans that we import. We also provide extra holidays and days-off for various purposes.

Information about the selection process

We would like to thank all candidates for their expressed interest. However, we will contact candidates that fulfill the requirements mentioned hereof.

In case, you are interested in our position please send your CV to personalne@daimler.com and in the mail copy the following GDPR consent:

Ja [BUDE DOPLNENÉ MENO A PRIEZVISKO] odoslaním tohto e-mailu vrátane príloh (životopis a/alebo mo-tivačný list) týmto v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohy-be takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dob-rovoľne dávam súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi Mercedes-Benz Slova-kia s.r.o., so sídlom na Tuhovskej 5, 831 07 Bratislava, IČO: 35 780 754, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21018/B (ďalej len ,,MBSK“) na účely hľadania práce iba v spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o., a to v rozsahu uvedenom v dokumentoch, ktoré zasielam. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca. Súhlas udeľujem MBSK na dobu jedného roka od jeho udelenia. Som si vedomý/-á toho, že mám právo požadovať od MBSK prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osob-ných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu; a že tieto práva, okrem posledného, môžem uplatniť formou listu doručeného MBSK na adresu jej sídla. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania prebiehajúceho na základe súhlasu až do jeho odvolania.

Som si vedomý/-á toho, že tento môj súhlas na spracúvanie osobných údajov môžem kedykoľvek odvo-lať, a to formou listu doručeného MBSK na adresu jej sídla alebo e-mailu zaslaného na adresu: dia-log.sk@daimler.com.

Čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie a osobné údaje sú pravdivé a zaväzujem sa, že v prípade ich zmeny budem bez zbytočného odkladu o tom informovať MBSK.

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

Secondary with school-leaving examination

Vzdelanie v odbore

technical or economical focus

Language skills

English - Upper intermediate (B2) a Slovak - Proficiency (C2)

Driving licence

B

Personality requirements and skills

• min 3-year experience of which 1 year in the spare parts or logistics
• knowledge of invoicing procedures
• customer orientation
• ability to solve problems and find solutions
• a high degree of responsibility, reliability and autonomy
• time flexibility
• integrity
• good knowledge in MS Office
• knowledge Incadea - advantage

Advertiser

Brief description of the company

Spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. je medzinárodná firma a importér značiek Mercedes-Benz, smart, Setra a Fuso. Hlásime sa k princípom dodržiavania zásad správania sa a etického konania voči našim zákazníkom, obchodným partnerom a zamestnancom. Udržiavame si stabilné postavanie na trhu a našim zamestnancom poskytujeme možnosť pracovať v zaujímavom prostredí medzinárodnej značky s prémiovými produktami a službami.

Number of employees

100-149 employees

Company address

Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava
http://www.mercedes-benz.sk