Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Projektový manažér Junior

Medirex Group

Informácie o pracovnom mieste

 • Miesto práce: Bratislava
 • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 500 EUR/mesiac1500 Eur + možnosť individuálneho ohodnotenia relevantných skúseností a praxe
 • Termín nástupu: Dohodou
 • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • poskytuje súčinnosť pri riadení projektov podporených z národných fondov a EŠIF, ideálne z OP VaV / OP VaI  / OP II, s riadiacimi /sprostredkovateľskými orgánmi (VA, APVV),
 • administratívne pripravuje Žiadosti o NFP, 
 • pripravuje dokumentáciu k Zmluve o NFP, 
 • podieľa sa na implementácií projektu v súlade so schválenou žiadosťou o NFP, resp. zmluvou o NFP, s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia EŠIF, platnými právnymi predpismi SR a EK, usmerneniami a pokynmi RO súvisiacimi s čerpaním fondov EÚ,
 • pripravuje a kompletizuje Žiadosti o platbu, 
 • pripravuje dokumentáciu k monitorovacím správam,
 • podieľa sa na administratívnej príprave podkladov pre verejné obstarávanie,
 • podieľa sa na administrácií projektovej dokumentácie prostredníctvom systému ITMS2014+,
 • pracuje s metodickými materiálmi riadiacich orgánov,
 • poskytuje komplexnú administratívnu podporu zverených projektov, 
 • poskytuje súčinnosť ďalším členom projektového tímu,
 • komunikuje so zodpovednými osobami na strane poskytovateľa príspevku,
 • archivuje a eviduje projektovú dokumentáciu,
 • plní ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadeného súvisiace s dohodnutým druhom práce.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Pracovná zmluva NIE JE viazaná na konkrétny projekt
 • Možnosť ďalšieho kariérneho a profesionálneho rastu v stabilnej spoločnosti s významným postavením v prostredí súkromných zdravotníckych zariadení.
 • Korektný a profesionálny prístup zo strany zamestnávateľa.
 • Podpora ďalšieho osobného vzdelávania.
 • Systém zamestnaneckých výhod a benefitov.
 • Príspevok zamestnávateľa na DDS.
 • Príjemné pracovné prostredie.

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým záujemcom za ich záujem pracovať v našej spoločnosti. Kontaktovať budeme iba vybraných záujemcov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Začiatočník (A2)

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Od úspešného uchádzača očakávame:

 • perfektné komunikačné zručnosti, 
 • samostatnosť, precíznosť, zodpovednosť, vysoká osobná flexibilita,
 • silná orientácia na cieľ,
 • schopnosť rýchlej orientácie v problematike,
 • schopnosť kriticky myslieť,
 • schopnosť spolupracovať v tíme, rýchlo sa učiť nové veci,
 • dodržiavanie termínov

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Sme MEDIREX GROUP – skupina spoločností, ktorá vytrvalo a dlhodobo rozvíja oblasť zdravotníctva. Na Slovenskom trhu pôsobíme už viac ako 15 rokov. Vďaka našej jedinečnej odbornosti a širokému pôsobeniu v oblasti zdravotnej starostlivosti sme sa stali významným partnerom zdravotných poisťovní. Pomáhame lekárom v starostlivosti o zdravie ich pacientov, sami poskytujeme zdravotnú starostlivosť a svojimi aktivitami podporujeme aj vzdelávanie v zdravotníctve.
Naša firemná kultúra je založená na dôveryhodnom partnerstve. Tímová práca a entuziazmus patria k našim silných stránkam. Vďaka nášmu strategickému partnerovi – Laboratóriá Limbach v Heidelbergu – si udržujeme vedúce postavenie na trhu, ako aj rozvíjame svoju odbornosť medzi krajinami na európskej úrovni.

INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV:
V súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov („Nariadenie“) Vás spoločnosť Medirex Servis, s.r.o., so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO: 35 943 076, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č: 36638/B („Spoločnosť“) ako sprostredkovateľ pre budúceho zamestnávateľa v rámci skupiny MEDIREX GROUP, ktorý je v postavení prevádzkovateľa („Zamestnávateľ“),
týmto ako dotknutú osobu informuje, že spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu poskytnutom vo Vami zaslanom životopise („Osobné údaje“) prostredníctvom webového portálu www.profesia.sk prevádzkovaného spoločnosťou Profesia, spol. s r.o., IČO: 35 800 861, ktorá je v postavení ďalšieho sprostredkovateľa, za účelom uzatvorenia predmetného pracovnoprávneho vzťahu uvedeného v tejto ponuke, a to na základe potreby opatrení pred jeho uzatvorením v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Ďalšie informácie o spracúvaní Osobných údajov sú dostupné na http://www.laboratornadiagnostika.sk...

Ak súhlasíte, aby Vaše Osobné údaje boli spracúvané aj pre prípad iného voľného pracovného miesta, uveďte prosím priamo vo Vašom životopise, motivačnom liste alebo emaile zaslanom Spoločnosti nasledovný súhlas:
„Ako dotknutá osoba podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov súhlasím, aby (i) spoločnosť Medirex Servis, s.r.o., IČO: 35 943 076, ako sprostredkovateľ pre spoločnosti v rámci skupiny MEDIREX GROUP ako pre potenciálnych zamestnávateľov (prevádzkovateľov), a (ii) samotný predmetný zamestnávateľ spracúvali moje osobné údaje v rozsahu, v ktorom sú uvedené v mnou zaslanom životopise prostredníctvom webového portálu www.profesia.sk prevádzkovaného spoločnosťou
Profesia, spol. s r.o., IČO: 35 800 861, ktorá je v postavení ďalšieho sprostredkovateľa, za účelom vytvorenia evidencie uchádzačov o zamestnanie pre prípad potreby obsadenia akéhokoľvek voľného pracovného miesta zodpovedajúceho mojej kvalifikácii v rámci skupiny MEDIREX GROUP, a to na obdobie 10 rokov od udelenia tohto súhlasu.“

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov