Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Senior Inžinier údržby - Powertrain (Technický inžinier)

Marelli Kechnec Slovakia s.r.o.

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Marelli Kechnec Slovakia s.r.o., Kechnec
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 400 EUR/mesiacKu každému kandidátovi pristupujeme individuálne, záleží na jeho skúsenostiach a seniorite, od čoho sa odvíja aj finančné ohodnotenie.
  • Termín nástupu: ASAP
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Do nášho tímu hľadáme SENIORNÉHO kolegu, ktorý má rád dynamické prostredie Automotive.

• Byť vedúcim z pohľadu vedomostí, koordinácie a komunikácie pre celú údržbu určenej výrobnej jednotky. Zabezpečiť správnu úroveň komunikácie a zdieľanie kompetencií a informácií.
• Denná podpora výroby s cieľom zabezpečiť technickú dostupnosť výrobných liniek:
a) Sledovať indikátory MTBF, MTTR.
b) Analýzovať vytvorené EWO dokumenty a zisťovať zdroj problému.
c) Sledovať vytvorené TAGy a ich riešenie.
• Denná asistencia zmenovej údržbe:
d) V prípade neriešenia vzniknutých problémov, pomáhať a koordinovať riešenie problémov, v prípade potreby požadovať podporu od centrálneho oddelenia údržby.
e) Aktívna účasť a vytváranie školiaceho programu pre zmenovú údržbu, profesionálnu údržbu a operátorov
• Týždenné analýzy indikátorov údržby ako: MTBF, MTTR, EWO a TAGy spolu s vypracovaním akčných plánov v prípade odchýlok od cieľa.
• Na základe požiadaviek centra výskumu a vývoja a procesných inžinierov, vyvýja a realizuje nové procesy
• Je zodpovedný za nastavenie parametrov a je technický expert na ich technologických linkách
• Navrhuje a zúčastňuje sa na nepretržitom zlepšovaní procesov v oblasti bezpečnosti, environment, kvality a efektivity.
• Podporuje zavádzanie nových produktov a zahájenie výroby alebo uskutočnenie zmien procesu, v spolupráci s procesnými inžiniermi, produkčnými team leadrom
• Podporuje výrobu v nepretržitom zlepšovaní procesu

Zamestnanecké výhody, benefity

• Rôzne firemné akcie (Športové aktivity, Mikuláš, Vianočný večierok, Family´s days, Teambuildingy, rôzne workshopy….)
• Cafeteria: benefit pre regeneráciu zamestnancov
• Multisport karta: univerzálna karta na voľné vstupy do rôznych športových zariadení, každý deň počas týždňa - mesiaca - roka
• Extra bonus na dochádzanie do práce (vybrané destinácie)
• Referral program
• Možnosť odborného rastu a kariérneho postupu

Informácie o výberovom konaní

V prípade záujmu neváhajte zaslať nám Váš životopis. Kontaktovať budeme len vybraných kandidátov zodpovedajúcich požiadavkám danej pracovnej pozícii. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Informácia o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie
Pre informačný systém: IS personalistika a mzdy
Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)
Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.
Identifikačné a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť Magneti Marelli Slovakia, s.r.o., Perínska cesta 275, 044 58 Priemyselný park Kechnec, IČO: 36 751 758.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: dpo4@proenergy.sk

1. Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania a doba uchovávania
Účelom spracúvania osobných údajov je zaradenie uchádzača do evidencie záujemcov o zamestnanie pre posúdenie vhodnosti na danú pracovnú pozíciu v zmysle §13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a čl. 11 Zákonníka práce. Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva po dobu nevyhnutnú pre posúdenie vhodnosti kandidáta na danú pracovnú pozíciu.
V prípade udeleného dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, vedie prevádzkovateľ uchádzača o zamestnanie v evidencii záujemcov o zamestnanie po dobu dlhšiu, za účelom účasti v budúcich výberových konaniach, v zmysle udeleného súhlasu.
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v rozsahu žiadosti o zamestnanie, životopisu, dokladov a potvrdení týkajúcich sa vzdelania, či kvalifikácie uchádzača o zamestnanie, prípadne v iných poskytnutých materiáloch súvisiacich so žiadosťou o zamestnanie.

3. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

4. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu.

5. Profilovanie
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

6. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: ochranaosobnych udajov@magnetimarelli.com, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

7. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
Poskytnutie osobných údajov v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu pre účel vedenia uchádzača o zamestnanie za účelom účasti v budúcich výberových konaniach dotknutej osoby je dobrovoľné, v prípade neposkytnutia súhlasu, prevádzkovateľ nebude osobné údaje spracúvať dlhšie ako je nevyhnutné na posúdenie vhodnosti uchádzača o zamestnanie na danú pracovnú pozíciu.
Poskytnutie osobných údajov spracúvaných podľa zákonníka práce a osobitných zákonov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí uzatvorenie, či plnenie zmluvy.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

študent vysokej školy
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

Vysoká škola technického zamerania

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Office - pokročilý

Počet rokov praxe

5
5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• Vyhláška § 21 na spôsobilosť
• Minimálne 1 rok praxe v odbore
• Skúsenosť z údržby strojných zariadení
• Angličtina na komunikačnej úrovni
• Word, Excel, Power Point, Outlook
• Riadenie systému kvality
• Základy ekonómie
• Čítanie technickej dokumentácie a nákresov (hlavne mechanických a eletrotechnických)
• Schopnosť navrhovať technické riešenia pre asembláž komponentov a overovanie procesu.
• Schopnosť vytvoriť proces na linke
• Technické znalosti v elektrotechnike, mechanike, automatizácii,
• Znalosti v programoch údržby (preventívne, prediktívne)
• Znalosti v organizácii údržby, procesoch, štruktúre, ukazovateli
• Používanie CMMS (počítačový systém riadenia údržby)
• Automobilové normy
• Silné technické myslenie
Schopnosť analýzy a rýchle technické porozumenie
• Pochopenie dôležitosti monitorovania činnosti
• Zmysel pre podrobnosti a záujem o trvalé zlepšovanie
• Vášeň pre techniku

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Marelli je medzinárodná spoločnosť zameriavajúca sa na dizajn a výrobu vysoko-technologických systémov a komponentov pre automobilový sektor, so sídlom v Taliansku (Corbetta, Miláno). Svojimi produktami, v ktorých kombinujeme kvalitu, technológiu a univerzálnosť, zásobujeme popredné automobilky v Európe, Severnej a Južnej Amerike a Ázii. Na Slovensku pôsobia dve divízie - Elektronické Systémy a Powertrain - obe situované v Priemyselnom parku Kechnec. V týchto divíziách je zamestnaných cez 1100 ľudí.

Divízia Elektronické Systémy vyrába prístrojové dosky, navigačné systémy a palubné počítače, ktoré sú súčasťou elektroniky v automobile.

Nosnými výrobkami divízie Powertrain sú škrtiace klapky, sacie rozvody a GDI (vysokotlakové) pumpy.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Marelli Kechnec Slovakia, s.r.o.
Priemyselný Park Kechnec, Perínska cesta 275
044 58 Kechnec
Poľsko
www.marelli.com