Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Equipment Engineer

Manuvia, a. s.

Information about the position

  • Place of work: Košice Region
  • Basic wage component (gross) and other rewards: 1 200 EUR/monthod 1200 brutto (finálna mzda závisí od predchádzajúcich skúseností kandidáta)
  • Start date: ASAP
  • Contract type: full-time

Job description, responsibilities and duties

- Prepare technical specifications for gadgets, machineries and equipment which are used in manufacturing (SMT lines and assembly lines)
-Based on the request of R&D and process engineers, develops and realize new processes
-Guarantee punctuality of production and respect of budget allocated for realization of gadgets, machineries and equipment
-Ensure required production capacity
-Ensure the functionality of gadgets, machineries and equipment in accordance with the specifications / technical requirements of the client
-Is responsible for the parameter setting and is the technical expert of its process lines
-Proposes and participates to continuously improvements of the process in safety, environment, quality and efficiency
-Ensure the implementation and respect of STN and technical specifications of gadgets, machineries and equipment
-Simplifying and optimize functionality of gadgets, machineries and equipment
-Guarantee the ergonomics of gadgets, machineries and equipment
-Identify improvements of gadgets, machineries and equipment
-Include the improvements in new gadgets, machineries and equipment
-Define preventive and predictive maintenance in accordance with maintenance
-Ensure the possibility to rationalize the spare parts of gadgets, machineries and equipment
-Ability to identify opportunities for improvement of existing gadgets, machineries and equipment
-Identify opportunities for reduction of production cycle time
-Implement the gained experience from existing projects in design and realization of new machineries
-Planning, assessment and implementation of manufacturing processes of products according to customer requirements/targets and internal procedures for new product launch or modification
-Cooperation with R&D team and with European Industrial Team to define manufacturability rules and constraints
-Coordination of the manufacturing team since pilot run to serial production

Information about the selection process

REAKCIOU (ZASLANÍM ŽIVOTOPISU) SÚHLASÍTE SO SPRACÚVANÍM A UCHOVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV V NASLEDUJÚCOM ROZSAHU:
Týmto ako dotknutá osoba udeľujem slobodne a dobrovoľne spoločnosti PERSONEL EFEKT, s.r.o., so sídlom Slovenská 69, 080 01 Prešov, IČO: 36 448 508, zapísanej v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 10505/P, tel. č. 051/771 16 48, email: po@personelefekt.sk ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste a ich príloh, za účelom vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie a sprostredkovania zamestnania. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem spoločnosti na dobu 3 rokov.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať zaslaním emailu spoločnosti alebo osobne v akejkoľvek pobočke spoločnosti. Dotknutá osoba má zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolala svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má dotknutá osoba v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré spoločnosti dobrovoľne poskytla, a to v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže využiť svoje právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).
Spoločnosť vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

Company on whose behalf the position is being filled

Automotive industry, manufacture of transport equipment

medzinárodná výrobná spoločnosť

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

Secondary with school-leaving examination
Follow-up/Higher Professional Education
University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)

Educational Specialization

elektrotechnika

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Experience in the position/sector

procesný inžinier/ programátor PLC/ produktový inžinier

Number of years of experience

2

Personality requirements and skills

- skúsenosti s výrobou v rámci SMT a Assembly liniek (optimalizácia/ programovanie)
- samostatnosť, flexibilita, zodpovednosť
- technický background
- min. 2 ročné skúsenosti na obdobnej pozícii
- AJ - MUST HAVE

Advertiser

Brief description of the company

Manuvia je personálna agentúra, ktorá pôsobí na slovenskom a českom trhu už vyše 20 rokov. Môžeme sa pochváliť, že zamestnávame vyše 12 000 spokojných zamestnancov. Zabezpečujeme im komplexný servis služieb – od dopravy a ubytovania až po starostlivosť koordinátorov na pracovisku. Naše skúsené náborárky pre vás nájdu ideálnu prácu. Nezmeškajte tie najlepšie pracovné ponuky a kontaktujte nás ešte dnes!

Počet zamestnancov
1000 a viac zamestnancov

The company is a holder of a licence to offer recruitment services.

Number of employees

1000 and more employees

Contact

Contact person: Magdaléna Lukčová
Tel.: +421903552792
E-mail: send CV