Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

HW Development Engineer

Manuvia, a. s.

Information about the position

  • Place of work: Košice
  • Basic wage component (gross) and other rewards: 1 200 - 1 800 EUR/monthThe final salary depending on experience.
  • Start date: dohodou
  • Contract type: full-time

Job description, responsibilities and duties

- The Development Engineer is responsible for analyzing the results of testing.
- Take the actions in order to assure that the product meets applicable specifications
- Creating Schematics and Layouts of electronics
- Creating HW specifications, product briefs and technical documentation
- Organize and plan validation tests flow on automotive sensing technologies
- Analyzing, understanding and applying test methods for validation testing on automotive electrical sensing devices
- Developing and selecting new test methods and test coordination
- Preparation of test reports

Employee perks, benefits

- Seniority Bonus
- System of social benefits
- Integration training plan
- Internal and external training
- Vacations above law
- Yearly Bonus
- Transportation bonus

Information about the selection process

REAKCIOU (ZASLANÍM ŽIVOTOPISU) SÚHLASÍTE SO SPRACÚVANÍM A UCHOVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV V NASLEDUJÚCOM ROZSAHU:
Týmto ako dotknutá osoba udeľujem slobodne a dobrovoľne spoločnosti PERSONEL EFEKT, s.r.o., so sídlom Slovenská 69, 080 01 Prešov, IČO: 36 448 508, zapísanej v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 10505/P, tel. č. 051/771 16 48, email: po@personelefekt.sk ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste a ich príloh, za účelom vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie a sprostredkovania zamestnania. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem spoločnosti na dobu 3 rokov.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať zaslaním emailu spoločnosti alebo osobne v akejkoľvek pobočke spoločnosti. Dotknutá osoba má zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolala svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má dotknutá osoba v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré spoločnosti dobrovoľne poskytla, a to v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže využiť svoje právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).
Spoločnosť vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

Company on whose behalf the position is being filled

Electrical industry

electrical industry

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)
Postgraduate (Doctorate)

Educational Specialization

eletrotechnické

Language skills

English - Upper intermediate (B2) and German - Intermediate (B1)

Driving licence

B

Experience in the position/sector

3

The position is suitable for a fresh graduate

Yes

Personality requirements and skills

Understand and use automotive customer, national and international standards, specifications and law.
- Can solder SMD components
- Hands-on experience in HW development
- Understand and know to create electronic schematic and simulations.
- Experience in automotive hardware development and/or Functional Safety are considerable advantages
- IT skills:
- Intermediate MS Office
- Electronic circuits and layout design SW (Altium Designer, Eagle or similar)
- Basic knowleage of Python or Matlab
- Basic knowleage of Circuit simulation in PSpice
- German language is an advantage
- Strong coordination, organization and communication skill
- The ability to work autonomously in an international environment, creativity, team spirit and a pro-active attitude are imperative

Advertiser

Brief description of the company

Manuvia je personálna agentúra, ktorá pôsobí na slovenskom a českom trhu už vyše 20 rokov. Môžeme sa pochváliť, že zamestnávame vyše 12 000 spokojných zamestnancov. Zabezpečujeme im komplexný servis služieb – od dopravy a ubytovania až po starostlivosť koordinátorov na pracovisku. Naše skúsené náborárky pre vás nájdu ideálnu prácu. Nezmeškajte tie najlepšie pracovné ponuky a kontaktujte nás ešte dnes!

Počet zamestnancov
1000 a viac zamestnancov

The company is a holder of a licence to offer recruitment services.

Number of employees

1000 and more employees

Company address

Manuvia, a. s.
Slovenská, 69
080 01 Prešov