Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

IT Network Specialist

Manuvia, a. s.

Information about the position

  • Place of work: Košice
  • Basic wage component (gross) and other rewards: 1 500 EUR/monthMonthly salary from 1500€ brutto. Salary depends on experience and skills of the candidate.
  • Start date: ASAP
  • Contract type: full-time

Job description, responsibilities and duties

Your mission is to maintain technological excellence throughout European facilities and ensure a strong technical foundation to enable:
-Safe, efficient and reliable production processes
-Quick and accurate support to operations
- Design and effective execution of CAPEX and solution deployment
-Continuous improvement in technology evolution, safety and operation efficiency

Your Responsibilities:
-EAI reliability/safety/quality/costs assessment and improvement initiatives
-Technical choices in CAPEX & Production IT related technologies
- Applications development follow-up
- Documentation management
- Continuous improvement of the EAI team’s internal way of working

Employee perks, benefits

-challenging multinational working environment
-benefits in accordance with valid collective agreement

Information about the selection process

REAKCIOU (ZASLANÍM ŽIVOTOPISU) SÚHLASÍTE SO SPRACÚVANÍM A UCHOVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV V NASLEDUJÚCOM ROZSAHU:
Týmto ako dotknutá osoba udeľujem slobodne a dobrovoľne spoločnosti PERSONEL EFEKT, s.r.o., so sídlom Slovenská 69, 080 01 Prešov, IČO: 36 448 508, zapísanej v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 10505/P, tel. č. 051/771 16 48, email: po@personelefekt.sk ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste a ich príloh, za účelom vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie a sprostredkovania zamestnania. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem spoločnosti na dobu 3 rokov.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať zaslaním emailu spoločnosti alebo osobne v akejkoľvek pobočke spoločnosti. Dotknutá osoba má zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolala svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má dotknutá osoba v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré spoločnosti dobrovoľne poskytla, a to v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže využiť svoje právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).
Spoločnosť vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

Company on whose behalf the position is being filled

Other unlisted areas

miestna výrobná spoločnosť

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)
Postgraduate (Doctorate)

Language skills

English - Intermediate (B1)

Personality requirements and skills

Education:
-Master's degree: Automation or industrial computing

Experience:
-Minimum 3 years’ experience in managing projects in the field of industrial computing or network administration

Soft Skills:
-Innovative and creative in the solutions you propose
-Autonomous
-Flexible
-Ability to work in transversal position
-Flexible and ready to travel all across Europe (up to 40%)

Professional Skills:
- Network management
-Windows server
-Virtualisation
-SQL
-Siemens TIA or Schneider Unity

Advertiser

Brief description of the company

Manuvia je personálna agentúra, ktorá pôsobí na slovenskom a českom trhu už vyše 20 rokov. Môžeme sa pochváliť, že zamestnávame vyše 12 000 spokojných zamestnancov. Zabezpečujeme im komplexný servis služieb – od dopravy a ubytovania až po starostlivosť koordinátorov na pracovisku. Naše skúsené náborárky pre vás nájdu ideálnu prácu. Nezmeškajte tie najlepšie pracovné ponuky a kontaktujte nás ešte dnes!

Počet zamestnancov
1000 a viac zamestnancov

The company is a holder of a licence to offer recruitment services.

Number of employees

1000 and more employees

Company address

Personel Efekt, s.r.o., člen skupiny Manuvia
Slovenská 69
080 01 Prešov