Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Projektový vedúci pre oblasť marketingu a komunikácie pre Mestské zdieľané služby

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Informácie o pracovnom mieste

 • Miesto práce: Bratislava
 • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 2 200 EUR/mesiac2 200 EUR/mes. a možnosť osobného príplatku od prvého dňa po nástupe. Konečné finálne finančné ohodnotenie úspešného uchádzača bude predmetom rokovaní a odvíja sa od profesijných skúseností vybraného kandidáta.
 • Termín nástupu: Dohodou
 • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Príprava rozbehu mestských zdieľaných služieb ako samostatnej organizácie z pohľadu nastavenia modelu poskytovania marketingových služieb a podpory komunikácie pre cca 40 parciálnych zákazníkov, pričom to zahŕňa tieto a ďalšie činnosti:

 • Zoznámenie sa s doterajšími výsledkami projektu v podobe analýzy súčasného zabezpečenia servisných činností v mestských organizáciách a ďalšími premisami projektu,
 • Spolupráca na príprave a nastavení procesných definícií pre model poskytovania zdieľaných služieb komunikačného manažmentu a marketingu pre cca 40 zákazníckych organizácií, ako aj nastavenie súvisiacej metodiky.
 • Spolupráca s odbornými útvarmi Magistrátu pri strategickej harmonizácii nastavovaného procesu komunikácie.
 • V spolupráci s Magistrátom a so zákazníckymi organizáciami zodpovednosť za prípravu komunikačnej stratégie a marketingového plánu.
 • V oblasti change manažmentu plánovanie komunikácie zmeny a manažment sporných otázok, ako aj:
  • Plánovanie marketingu a komunikácie organizácie zdieľaných služieb a jej zákazníckych organizácií.
  • Spolupráca na príprave verejných obstarávaní a spoluprácuu s vysúťaženými externými dodávateľmi marketingových služieb a PR, zabezpečenie propagačných materiálov a iné pre interné potreby organizácie, ako aj pre zákaznícke organizácie.
  • Na základe požiadaviek zákazníckych organizácií zabezpečenie činnosti komunikácie a event manažmentu (workshopy, verejné diskusie, besedy, konferencie...).
  • Manažment vzťahov s médiami, príprava tlačových besied a výkon súvisiacich činností.
  • Zabezpečenie krízovej komunikácie organizácie, ako aj naprieč zákazníckymi organizáciami.
  • Zabezpečenie internej komunikácie v rámci zdieľaných služieb, vrátane tvorby plánov internej komunikácie.
  • Prípravu odborných podkladov pre tvorbu a sledovanie rozpočtu v rámci svojej pôsobnosti.
  • Tvorba a realizácia komunikačných stratégií a marketingových kampaní prezentujúcich mestské zdieľané služby.
  • Tvorbu a dodržiavanie Corporate Identity a Dizajn manuálu organizácie zdieľaných služieb v spolupráci s Magistrátom.
  • V spolupráci s Magistrátom návrh a dizajn intranetu, webových stránok organizácie, tvorba obsahu a zodpovednosť za jeho aktuálnosť.
  • Zostavovanie a vydávanie výročnej správy.
  • Spolupráca na príprave a aktualizácií interných predpisov organizácie, ako aj zákazníckych organizácií v rozsahu svojej pôsobnosti.
 • Organizačná a personálna príprava organizácie, napr. definovanie rolí, zručnosti a vedenie výberového procesu v oblasti marketingu a komunikácie.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania / motivačný list.
 • Životopis.
 • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
 • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Poznámka:

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo kontaktovať len vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na stretnutie.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 01.09.2022.

Inzerát bol zverejnený dňa: 11.8.2022.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

žurnalistika, marketing, masmédiá

Prax na pozícii/v oblasti

Preukázateľná skúsenosť v odbore minimálne 5 rokov.Silný motivátor a minimálne 3 roky praxe vo veden

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (preferovane v oblasti žurnalistiky, marketingu, masmédií).
 • Preukázateľná skúsenosť v odbore minimálne 5 rokov.
 • Silný motivátor a minimálne 3 roky praxe vo vedení ľudí v rýchlo rastúcej organizácii s obmedzenými zdrojmi.
 • Kreativita, tímovosť, multitasking.
 • Bezchybný verbálny prejav a príjemné vystupovanie
 • Bezchybné ovládanie slovenského jazyka slovom aj písmom, perfektná štylistika.
 • Vysoká zákaznícka orientácia a skúsenosť s manažmentom zákazníkov.
 • Strategické a koncepčné myslenie.
 • Výborné komunikačné, argumentačné a prezentačné zručnosti.
 • Organizovanosť, zodpovednosť, zmysel pre detail.
 • Bezúhonnosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa - samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov