Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Ekonóm

Krajská hvezdáreň v Žiline

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Krajská hvezdáreň v Žiline, Horný Val 20, Žilina
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 850 - 1 100 EUR/mesiacodmeny
  • Termín nástupu: najneskôr od 1.1.2022
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend.
vedenie analytického a syntetického účtovníctva
vykonávanie mesačných, štvťročných a ročných uzávierok, zostáv, súvah a FIN
zabezpečenie platobného styku prostredníctvom účtov v peňažných ústavoch – sledovanie dotácií, stavu ačerpania finančných prostriedkov z účtov
komplexná evidencia a spracovanie došlých/odoslaných faktúr
vystavovanie objednávok
kontrola a likvidácia služobných pracovných ciest zamestnancov
evidencia služieb, telekomunikačných poplatkov, koncesionárskych poplatkov, spotreby energií
podieľanie sa na správe majetku organizácie, vedenie príručného skladu a jeho operatívno – technickejevidencie,
vedenie evidencie majetku
vykonávanie mesačných odpisov
ročné spracovanie daňového priznania právnických osôb
náročnejšie ekonomické práce pre evidenciu organizačných stredísk platné od 1.1.2021
ekonomické spracovanie v rámci organizácie – projekty
spracovanie ekonomických dokladov –post terminál a banka
Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie náročnej mzdovej agendy
komplexné zabezpečovanie personálnej agendy
vedenie personálnej agendy a agendy ďalšieho vzdelávania zamestnancov
spracovanie miezd zamestnancov
vykonávanie zákonných zrážok a odvodov miezd
vedenie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia zamestnancov
uzatváranie a spracovanie dohôd o vykonaní prác s externými pracovníkmi
mesačné výkazy do poisťovní a finančnej správy
ročné spracovanie dani z príjmu
štatistické výkazy pre Štatistický úrad
evidencie a spracovanie PN pracovníkov
Samostatná odborná práca a zabezpečovanie správy majetku štátu vo vymedzenom úseku
Samostatná odborná práca na úseku ekonomiky práce.
Samostatná odborná práca na úseku personálnej práce.
Samostatná odborná práca na úseku rozpočtovania a financovania.
spracovanie rozpočtu organizácie, rozpis a vývoj záväzných ukazovateľov vrátane návrhov na opatrenia
vypracovanie ekonomických rozborov
vyhotovovanie štatistických a iných výkazov, prehľadov a komentárov
Zabezpečenie pokladničných operácií
Evidencia agendy v rozsahu pracovnej náplne prostredníctvom programu Fabasoft a iných
Evidencia dochádzky zamestnancov organizácie

Zamestnanecké výhody, benefity

pružný pracovný čas
práca medzi zamestnancami pôsobiacimi v oblasti kultúry, vzdelania, astronomického výskumu

Informácie o výberovom konaní

Prosíme uchádzačov zasielať na uvedenú mailovú adresu životopis v slovenskom jazyku. Ďalšia komunikácia s uchádzačom bude mailová a telefonická.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomika, personalistika

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Office - Pokročilý
práca v systéme Magma - mzdy a personalistika - Pokročilý
práca v systéme iSPIN - ekonomika a účtovníctvo - Pokročilý
systém Fabasoft - evidencia na úseku činností - Pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

2

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

analyzovanie a riešenie problémov
informačná gramotnosť
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
matematická gramotnosť
osobnostný rozvoj
rozhodovanie
samostatnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Krajská hvezdáreň v Žiline, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, plní dve základné úlohy:
popularizuje astronómiu a prírodné a technické vedy rôznymi formami kultúrno - výchovných podujatí pre širokú verejnosť,
vykonáva odborno - pozorovateľskú činnosť v oblasti astronómie a publikuje jej výsledky v odbornej tlači.
Jej činnosť vychádza legislatívne zo Zákona o osvetovej činnosti (č. 61/2000 Z.z.), ktorý ju definuje ako špecializované osvetové zariadenie.
Hlavným cieľom činnosti hvezdárne je formovanie vedeckého poznania, rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírode, zvyšovanie všeobecného, odborného a kultúrneho povedomia občanov, predovšetkým detí a mládeže.

Počet zamestnancov

5-9 zamestnancov