Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Samostatný odborný skladník

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Námestie Alexandra Dubčeka, Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 632 - 899 EUR/mesiacPre danú pracovnú pozíciu je stanovená platová trieda 3, čo predstavuje mzdu vo výške 632,00 až 899,00 EUR/mesiac, pričom platová tarifa je stanovená podľa § 4 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. a zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. a zákon č. 350/1996 Z. z., a na základe počtu rokov praxe. K mzde vo výške od 632,00 EUR/mesiac prináleží aj osobný príplatok podľa § 10 zákona č. 553/2003 Z. z.
  • Termín nástupu: ihneď
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

3.07 Vedenie skladov tovaru, materiálu a drobného hmotného majetku, vedenie predpísanej evidencie s využitím výpočtovej techniky a účasť na inventarizáciách

1) zabezpečovanie včasného zásobovania potravinovým a ostatným tovarom podľa potrieb jednotlivých stredísk; zodpovednosť za kvalitu i kvantitu jednotlivých druhov potravín prevzatých od dodávateľov,
2) pravidelné sledovanie stavu zásob na hlavnom sklade, na skladoch stredísk a ich optimalizácia,
3) podieľanie sa na príprave a realizácii inventúr jednotlivých stredísk oddelenia stravovacích služieb (ďalej len "OSS"),
4) overovanie záručnej doby tovarov prevzatých od dodávateľov aj nachádzajúcich sa v skladoch; vedenie evidencie skladových kariet potravinových tovarov a ostatnej dokumentácie o pohybe tovarov na jednotlivých strediskách,
5) zabezpečovanie potravinového a ostatného tovaru (drogistického, kancelárskeho, obalového, gastrovybavenia a pod.) na zaistenie chodu riadnej prevádzky OSS; evidencia tovaru na príručných skladoch, dopĺňanie tovaru z centrálneho skladového hospodárstva Kancelárie NR SR a jeho vydávanie na jednotlivé strediská alebo jednotlivým zamestnancom podľa požiadaviek,
6) spracovávanie dokumentácie k úhradám za dodaný tovar; verifikácia vecnej a číselnej/cenovej správnosti fakturácie v súlade so smernicou o obehu účtovných dokladov v podmienkach Kancelárie NR SR,
7) zabezpečovanie rozvozu tovarov a jedál podľa potreby, zabezpečovanie prepravy zamestnancov na zaistenie plynulého chodu OSS a vykonávanie správneho zúčtovania pohonných hmôt prideleného motorového vozidla; zodpovednosť za udržiavanie poriadku a hygieny v motorovom vozidle,
8) účasť na akciách organizovaných Kanceláriou NR SR ako i ostatných akciách obstarávaných OSS,
9) zabezpečovanie hygieny na požadovanej úrovni a dodržiavanie predpisov stanovených „potravinovým kódexom",
10) podieľanie sa na svojom odbornom a osobnostnom rozvoji s ohľadom na náplň práce za účelom zvyšovania efektivity práce,
11) vykonávanie aj iných pracovných činností podľa svojich schopností a na základe pokynov nadriadených.

Ďalšie povinnosti zamestnanca so zreteľom na jeho hmotnú zodpovednosť ustanovuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. V zmysle vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z. je zamestnanec povinný predložiť aktuálne potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pracovníka v potravinárstve vystavené lekárom na základe lekárskej prehliadky (tzv. zdravotný preukaz).

Zamestnanecké výhody, benefity

- stravovanie vo vlastnej jedálni,
- vlastné účelové (rekreačné) zariadenie za zamestnanecké zvýhodnené ceny,
- týždeň dovolenky nad zákonný rámec,
- príspevok na rekreáciu, príspevok na športovú činnosť dieťaťa, vianočný príspevok,
- ostatné sociálne výhody vyplývajúce z uzatvorenej kolektívnej zmluvy.

Informácie o výberovom konaní

Žiadame o zaslanie profesijného štruktúrovaného životopisu výlučne v slovenskom jazyku buď elektronicky (kliknutím na tlačidlo "Poslať spoločnosti životopis") alebo poštou na adresu: Kancelária NR SR, Osobný úrad, Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava.

Všetkým uchádzačom vopred ďakujeme za prejavený záujem a zároveň oznamujeme, že budeme kontaktovať iba vybraných kandidátov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Ostatné znalosti

Microsoft Outlook - Základy
Microsoft Word - Základy
Microsoft Excel - Základy

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- zdravotný preukaz,
- dochvíľnosť,
- pedantnosť,
- osvedčenia v zmysle legislatívy,
- cudzí jazyk výhodou,
- znalosť slovenského jazyka.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Kancelária NR SR je služobný úrad zriadený podľa zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR.
Kancelária NR SR je štátna rozpočtová organizácia.