Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Regionálny koordinátor/koordinátorka pre Trnavský kraj - zastupovanie MD/RD

IUVENTA

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Trnava, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 064,5 - 1 400 EUR/mesiacOdmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výsledný plat sa skladá z tarifného platu a osobného príplatku (ten je priznaný na základe odbornosti, skúseností a pracovného nasadenia zamestnanca). Tarifný plat bude určený v závislosti od počtu rokov započítanej praxe, min. 1064,50 Eur brutto. Predpokladaný výsledný plat 1400,- Eur brutto.
  • Termín nástupu: 01.08.2022
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Zabezpečuje aktivity a podujatia v rámci Trnavského kraja.
• Reprezentuje organizáciu v kraji.
• Je osobou prvého kontaktu v danom regióne – spádovo v krajskom meste, ale aj v ďalších mestách a obciach kraja.
• Zabezpečuje aktivity obsahových odborov: Oddelenia podpory práce s mládežou, Národnej agentúry programu Erasmus+ pre mládež a šport a Európsky zbor solidarity, Oddelenia predmetových olympiád a postupových súťaží.
• Mapuje a analyzuje potreby mladých ľudí a aktérov v práci s mládežou (detských a mládežníckych organizácii, pracovníkov s mládežou, samospráv atď.) v regióne.
• Organizuje informačné, konzultačné a sieťovacie podujatia pre aktérov v práci s mládežou k relevantným témam v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky.
• Propaguje aktivity organizácie v regióne.
• Administruje, logisticky a čiastočne obsahovo zabezpečuje informačné, konzultačné, vzdelávacie a ďalšie podujatia inštitúcie.
• Zabezpečuje nábor účastníkov na regionálne, národné a medzinárodné informačné a vzdelávacie aktivity.
• Pracuje v odborných pracovných skupinách týkajúcich sa mládežníckej politiky a práce s mládežou.
• Poskytuje konzultácie žiadateľom o dotáciu v rámci dotačnej schémy MŠVVaŠ SR v oblasti práce s mládežou ako aj v rámci programov Erasmus+ pre mládež a šport a Európsky zbor solidarity (konzultovanie projektového zámeru, vyhľadanie partnera pre medzinárodné aktivity a pod.).
• Monitoruje projekty podporené z dotačnej schémy MŠVVaŠ SR v regióne.
• Sieťuje a vytvára partnerstvá v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky v regióne, na národnej a medzinárodnej úrovni.
• Organizačne a logisticky podporuje organizovanie predmetových olympiád a postupových súťaží na území daného regiónu (kraja).
• Administratívne zabezpečuje pridelenú agendu.
• Zabezpečuje ďalšie úlohy vyplývajúce z Kontraktu medzi IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže a MŠVVaŠ SR, činnosti IUVENTY a na príkaz nadriadeného.

Zamestnanecké výhody, benefity

Prácu v dynamickom kolektíve
Pružný pracovný čas
Príjemné pracovné prostredie
Týždeň dovolenky nad rámec zákona

Informácie o výberovom konaní

Hlavný pracovný pomer na zastupovanie počas MD/RD.

Miesto výkonu práce:
Trnavský kraj, časť práce je možné vykonávať z domu. Práca vyžaduje časté pracovné výjazdy v rámci Trnavského kraja.

Životopis, motivačný list a tiež žiadosť o prijatie do zamestnania prosím zasielajte oddelene v samostatných súboroch e-mailom na adresu: [email protected] do 14.07.2022. Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ďakuje za Váš záujem.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Windows - Pokročilý
Microsoft Office - Pokročilý
Zoom: Video Conferencing - Pokročilý
Cisco Webex - Pokročilý
Google Meet - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

1

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• skúsenosť v oblasti práce s mládežou alebo neformálneho vzdelávania
• všeobecný prehľad o mládežníckej politike, znalosť strategických dokumentov v oblasti práce s mládežou
• zručnosť v sieťovaní aktérov pôsobiacich v oblasti práce s mládežou v regióne, schopnosť vytvárať partnerstvá pre rôzne formy spolupráce
• dobré komunikačné a prezentačné zručnosti
• schopnosť tímovej práce, ochota spolupracovať
• schopnosť konštruktívne riešiť konflikty
• samostatnosť a iniciatívnosť pri plnení agendy
• schopnosť generovať samostatne nové nápady
• schopnosť efektívneho organizovania a plánovania práce
• skúsenosť v spolupráci so samosprávou výhodou
• skúsenosť s dobrovoľníckou činnosťou výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku a v zahraničí. Základné témy aktivít organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie, zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, podpora talentovanej mládeže. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zároveň hosťuje Národnú agentúru programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a Európsky zbor solidarity.