Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Regionálny/a koordinátor/ka aktivít pre podporu práce s mládežou v Trenčianskom kraji

IUVENTA

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Práca z domu
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: Od 1 200 EUR/mesiacOdmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výsledný plat sa skladá z tarifného platu a osobného príplatku (ten je priznaný na základe odbornosti, skúseností a pracovného nasadenia zamestnanca). Tarifný plat bude určený v závislosti od počtu rokov započítanej praxe, min. 1064,50 Eur brutto.
  • Termín nástupu: 02.09.2021
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Reprezentuje organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v kraji. Je osobou prvého kontaktu v danom regióne – spádovo v krajskom meste, ale aj v ďalších mestách a obciach kraja. Zabezpečuje aktivity obsahových odborov IUVENTY: Odboru podpory práce s mládežou, Národnej agentúry programu Erasmus+ pre mládež a šport a Európsky zbor solidarity, Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží.


• Mapovanie a analýza potrieb mladých ľudí a aktérov v práci s mládežou (detských a mládežníckych organizácii, pracovníkov s mládežou, samospráv atď.) v regióne.
• Organizovanie informačných, konzultačných a sieťovacích podujatí pre aktérov v práci s mládežou k relevantným témam v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky.
• Propagácia aktivít IUVENTY v regióne.
• Administratívne, logistické a čiastočné obsahové zabezpečenie informačných, konzultačných, vzdelávacích a ďalších podujatí inštitúcie.
• Zabezpečovanie náboru účastníkov na regionálne, národné a medzinárodné informačné a vzdelávacie aktivity.
• Práca v odborných pracovných skupinách týkajúcich sa mládežníckej politiky a práce s mládežou.
• Poskytovanie konzultácií žiadateľom o dotáciu v rámci dotačnej schémy MŠVVaŠ SR v oblasti práce s mládežou ako aj v rámci programov Erasmus+ pre mládež a šport a Európsky zbor solidarity (konzultovanie projektového zámeru, vyhľadanie partnera pre medzinárodné aktivity a pod.).
• Monitoring projektov podporených z dotačnej schémy MŠVVaŠ SR v regióne.
• Sieťovanie a vytváranie partnerstiev v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky v regióne, na národnej a medzinárodnej úrovni.
• Organizačná a logistická podpora pri organizovaní predmetových olympiád a postupových súťaží na území daného regiónu (kraja).
• Administratívne zabezpečenie pridelenej agendy.
• Zabezpečenie ďalších úloh vyplývajúcich z Kontraktu medzi IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže a MŠVVaŠ SR, činnosti IUVENTY a na príkaz nadriadeného.

Zamestnanecké výhody, benefity

Prácu v dynamickom kolektíve
Pružný pracovný čas
Príjemné pracovné prostredie
Týždeň dovolenky nad rámec zákona

Informácie o výberovom konaní

Hlavný pracovný pomer na dobu určitú 12 mesiacov s možnosťou predĺženia.

Zabezpečenie aktivít a podujatí v Trenčianskom kraji. Práca z domu s častým cestovaním v rámci kraja.

Životopis spolu s motivačným listom a žiadosťou o prijatie do zamestnania posielajte prosím e-mailom na adresu: lara.kurtek@iuventa.sk do 31.07.2021
Životopis, a tiež žiadosť o prijatie do zamestnania prosím zasielajte oddelene v samostatných súboroch.
Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ďakuje za Váš záujem.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Windows - Pokročilý
Microsoft Office - Pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadovaná prax a osobnostné predpoklady uchádzača
• Vzdelanie – vysokoškolské 1. stupňa
• Jazykové znalosti – anglický jazyk (úroveň B2)
• IT zručnosti – samostatný používateľ základného balíka MS Windows, MS Office 365, ďalšie online nástroje a platformy pre online komunikáciu (napr. Zoom, Webex, Google Meet)

• skúsenosť v oblasti práce s mládežou alebo neformálneho vzdelávania
• všeobecný prehľad o mládežníckej politike, znalosť strategických dokumentov v oblasti práce s mládežou
• zručnosť v sieťovaní aktérov pôsobiacich v oblasti práce s mládežou v regióne, schopnosť vytvárať partnerstvá pre rôzne formy spolupráce
• dobré komunikačné a prezentačné zručnosti
• schopnosť tímovej práce, ochota spolupracovať
• schopnosť konštruktívne riešiť konflikty
• samostatnosť a iniciatívnosť pri plnení agendy
• schopnosť generovať samostatne nové nápady
• schopnosť efektívneho organizovania a plánovania práce
• skúsenosť v spolupráci so samosprávou výhodou
• skúsenosť s dobrovoľníckou činnosťou výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.
Základné témy aktivít IUVENTY sú participácia mládeže na živote spoločnosti, neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, rozvíjanie potenciálu mladých a zapájanie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do komunitných programov.

Adresa spoločnosti

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64
842 58 Bratislava
http://www.iuventa.sk/sk/IUVENTA-home.alej