Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Personalista a mzdový účtovník

IUVENTA

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Karloveská 64, Karlova Ves
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 370 EUR/mesiacOdmeňovanie je v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výsledný plat sa skladá z tarifného platu a osobného príplatku (ten je priznaný na základe odbornosti, skúseností a pracovného nasadenia zamestnanca).
  • Termín nástupu: ASAP
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Personalistika:
- Vedenie personálnej agendy zamestnancov, vedenie pracovno-právnej agendy,
archivácia personálnych dokladov.
- Zodpovednosť za správne spracovanie podkladov podľa aktuálne platnej
legislatívy.
- Zverejňovanie pracovných ponúk, organizovanie a vedenie výberových konaní,
zabezpečenie administratívy spojenej so vznikom a ukončením pracovného
pomeru.
- Komplexné vedenie personálnej agendy v programe SOFTIP (príprava pracovných
zmlúv, dodatkov, dohôd mimo prac. pomeru, prihlášky a odhlášky zamestnancov,
sledovanie pracovných pomerov na dobu určitú, zamestnanci so ZPS a ŤZP, MD,
RD a pod.), vedenie a kontrola osobných spisov zamestnancov.
- Poradenstvo pre zamestnávateľa a zamestnancov v oblasti Zákonníka práce,
zákona o sociálnom poistení, zákona o zdravotnom poistení a dane zo mzdy.
- Vystavovanie potvrdení pre zamestnancov napr. pre banky, obecné a mestské
úrady, komunikácia s úradmi v SR (soc. poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový
úrad a i.).
- Koordinácia vstupných lekárskych prehliadok a BOZP školení.
- Spolupráca pri tvorbe interných smerníc spoločnosti a pracovného poriadku.
- Návrh benefitov pre zamestnancov.
Reportovanie výsledkov vedeniu spoločnosti.
Mzdy:
- Kontrola evidencie dochádzky na základe dokladov o dočasnej PN, OČR,
neplateného voľna, dovolenky, kontrola mzdových nárokov.
- Komplexné spracovanie mzdovej agendy v programe SOFTIP:
- vykonávanie mesačného výpočtu miezd, nemocenských dávok, povinných
odvodov do poisťovní, zrážok zo mzdy, preddavkov na daň,
- spracovanie výstupu na úhradu miezd, odvodov poistného a dane zo mzdy,
- spracovanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti,
- spracovanie ročnej uzávierky miezd, vedenie mzdových listov
zamestnancov, prepočet nároku na dovolenku, odosielanie ELDP,
- spracovávanie mesačných výkazov poistného, štvrťročných prehľadov a
ročných hlásení dane zo mzdy, štatistických a iných výkazov.
- Zabezpečenie agendy príspevkov na rekreáciu zamestnancov (evidencia
žiadostí, posúdenie nároku, príprava podkladov pre vyplatenie nárokov,
poradenstvo v danej problematike).
- Zabezpečenie agendy príspevkov na DDS – III. pilier
- Kontrola mzdových nárokov v súlade s KZ a KZ vyššieho stupňa.
- výpočet nároku zamestnancov na stravné jednotky a dopĺňanie kreditu na
stravovacích kartách.

Zamestnanecké výhody, benefity

Prácu v dynamickom kolektíve
Pružný pracovný čas
Príjemné pracovné prostredie
Týždeň dovolenky nad rámec zákona

Informácie o výberovom konaní

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá.
Životopis, motivačný list a tiež žiadosť o prijatie do zamestnania, prosím, zasielajte oddelene v
samostatných súboroch na e-mailové adresy:
jana.hrdlikova@iuventa.sk a zdena.miklovicova@iuventa.sk

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Ekonomické

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Ostatné znalosti

Personalistika a mzdové účtovníctvo - expert
Microsoft Windows - pokročilý
Microsoft Outlook - základy
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý

Počet rokov praxe

Personalistiky a spracovania miezd
2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Skúsenosť s prácou v programe SOFTIP výhodou.
Výborné komunikačné schopnosti.
Flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť, precíznosť.
Odolnosť voči stresu, konštruktívny prístup k riešeniu problémov.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.
Základné témy aktivít IUVENTY sú participácia mládeže na živote spoločnosti, neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, rozvíjanie potenciálu mladých a zapájanie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do komunitných programov.

Adresa spoločnosti

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 2951/64
842 58 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
http://www.iuventa.sk/sk/IUVENTA-home.alej