Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Expert/-ka v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Práca z domu
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 33 EUR/hod.
  • Termín nástupu: 01.01.2022
  • Druh pracovného pomeru: na dohodu (brigády)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- s garantom lektorského tímu – poskytovatelia spolupracuje pri príprave revízie implementačnej metodiky - návrhu revidovanej implementačnej metodiky v oblasti hodnotenia štandardov kvality v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnení,
- pripomienkuje návrh revízie implementačnej metodiky - návrhu revidovanej implementačnej metodiky v oblasti hodnotenia štandardov kvality v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnení skompletizovaný garantom lektorského tímu – poskytovatelia a spolupracuje pri jeho finálnom dopracovaní,
- spolupráca s projektovým tímom,
- plní ďalšie úlohy podľa aktuálne vzniknutej potreby.

Zamestnanecké výhody, benefity

Stručná informácia o projekte:
Cieľom NP KSS je podpora sociálneho začlenenia zraniteľných cieľových skupín (osôb odkázaných na sociálne služby) poskytovaním kvalitných sociálnych služieb. Operačným cieľom národného projektu je podpora zavádzania kvality sociálnych služieb prostredníctvom metodickej podpory poskytovateľov sociálnych služieb pri implementácii podmienok kvality, a zároveň prostredníctvom zavádzania systému hodnotenia podmienok kvality sociálnych služieb.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 31.10.2021 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

1. Podpísaný profesijný životopis preferovane vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ),
2. Motivačný list,
3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské I. alebo II. stupňa),
4. Potvrdenie/-ia o požadovanej 4-ročnej lektorskej praxi v sociálnej oblasti (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR).

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR
Nevädzová 5
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie Expert NP KSS“

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.
V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/vyhlasenie-o-spracuvani-osobnych-udajov.html?csrt=8254685103102086151

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft PowerPoint - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý
Internet - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

4

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované vzdelanie a prax:
- ukončené VŠ II. stupňa v spoločenských vedách,
- min. 4-ročná lektorská prax, so skúsenosťou pri príprave vzdelávacích materiálov, vrátane materiálov pre samovzdelávacie aktivity organizácií, s odborným zameraním na oblasť sociálnych služieb.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- komunikatívna osoba, motivujúca ľudí k zmene, so schopnosťou tímovej práce,
- flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť,
- schopnosť motivovať ľudí k spolupráci, schopnosťou kritickej reflexie, analýzy, syntézy, zovšeobecňovania, s kultivovaným prejavom (rečovým, písomným).

Miesto výkonu práce:
Slovensko

Termín nástupu:
- 01.01.2022/dohodou

Druh pracovného pomeru:
- dohoda o vykonaní práce

Trvanie pracovného pomeru:
- maximálne 25 hodín v období 01/2022 – 05/2022

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.
Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.
Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.
Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete!
A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.
https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_Zmluva_2021-min.pdf?csrt=10568041474278253403

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov