Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Supervízor/-ka v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj (Práca vyžaduje cestovanie)
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 30 EUR/hod.Ponúkaný plat: od 30€/hod.
  • Druh pracovného pomeru: na dohodu (brigády)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- zvyšovanie kvality profesionálnej práce pracovníkov komunitných centier, nízkoprahových denných centier, nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu (ďalej len „KC/NDC/NSSDR“) prostredníctvom realizácie tímovej a individuálnej supervízie pracovníkov KC/NDC/NSSDR,
- poskytovanie podpory do oblasti schopností, vedomostí a zručností v rovine etickej a hodnotovej;
- napomáhanie pracovníkom KC/NDC/NSSDR pri verifikácií postupov práce s prijímateľom sociálnych služieb, pri rozšírení možností alternatív práce,
- realizovanie preventívnych aktivít pred syndrómom vyhorenia u pracovníkov KC/NDC/NSSDR;
- ďalšie činnosti súvisiace s výkonom práce supervízora.

Zamestnanecké výhody, benefity

Stručná informácia o projekte:
IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva
aj prostredníctvom financovania národných projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch. Jedným z národných projektov, ktoré implementuje je aj NP BOKKÚ. Hlavný cieľom
NP BOKKÚ je ďalšie budovanie a rozvoj odborných kapacít poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie (komunitných centier/nízkoprahových denných centier/nízkoprahovej sociálnej služby pre deti
a rodinu) na komunitnej úrovni za účelom zvýšenia efektívnosti ich činnosti - t. j. poskytovať kvalitnú odbornú podporu jednotlivcom a rodinám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením vedúcu
k svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov, rovnako poskytovať podporu vedúcu k rozvoju celých komunít cieleným využívaním komunitných zdrojov.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní

Miesto výkonu práce:
- Banskobystrický samosprávny kraj,
- Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj

Termín nástupu:
15.06.2021/dohodou

Druh pracovného pomeru:
dohoda o vykonaní práce

Trvanie dohody o vykonaní práce:
doba určitá

Počet voľných pracovných miest: 6 (3 v BBSK, 3 v PSK/KSK)

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 31.05.2021 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

1. Motivačný list, v ktorom uveďte Vašu motiváciu pre zapojenie sa od nášho výberového kanania, ako aj
Vaše odborné skúsenosti a zvyčajne Vami využívaný prístup v supervíznej praxi a jeho zdôvodnenie,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov
nie sú akceptované,
3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa) v odboroch špecifikovaných v časti: požadované vzdelanie,
4. Potvrdenie/-ia o požadovanej min. 2 - ročnej odbornej praxi v sociálnej oblasti (akceptovateľné sú
aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR),
5. Potvrdenie o absolvovaní akreditovaneho výcviku v supervízii.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Korešpondenčná adresa:
IA MPSVR SR
Nevädzová 5
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP BOKKÚ_Supervízor/-ka“ – uviesť kraj „ BBSK alebo PSK/KSK“

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania
na základe zaslania požadovaných príloh (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov).
Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

Výberové kritériá:
Kvalifikačné predpoklady
Skúsenosti s experenciálnymi formami vzdelávania, vedením, supervíziou, koučingom pre rôzne skupiny osôb
v pomáhajúcich aj iných profesiách, presahy v témach a cieľových skupinách, prínos pre RK a SUP
(napr. vzdelávacie aktivity podporujúce zmocňovanie a pod.
Región - BB (3), PO/KE (3)

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali
sme prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Internet - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované vzdelanie a prax:
- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa a akreditovaný kurz supervízie,
- min. 2 roky preukázateľná prax supervízie v sociálnej oblasti,
- skúsenosti z práce pre KC/NDC/NSSDR, resp. komunitnou prácou výhodou.

Ďalšie požiadavky na pracovnú pozíciu:
- akreditácia v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní,
- povinnosť byť uvedený v registri supervizorov MPSVR SR.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- znalosť odbornej problematiky sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni,
- znalosť legislatívy, najmä zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj strategických a koncepčných dokumentov v danej problematike,
- vedenie pracovníkov KC/NDC/NSSDR k pozitívnej zmene a hľadaniu nových alternatív v práci s prijímateľom sociálnych služieb,
- znalosť supervízie konfliktov na komunitnej úrovni,
- vysoké pracovné nasadenie, orientácia na výsledok, časová flexibilita;
- dobré prezentačné schopnosti,
- samostatnosť, spoľahlivosť a zodpovednosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.
Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.
Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.
Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete!
A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.
https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_Zmluva_2021-min.pdf?csrt=10568041474278253403

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
http://www.ia.gov.sk