Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Expert/Expertka pre transformáciu a deinštitucionalizáciu v NP DI PTT

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Slovensko (Práca vyžaduje cestovanie)
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 28 EUR/hod.
  • Druh pracovného pomeru: na dohodu (brigády)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Expert/Expertka pre transformáciu a deinštitucionalizáciu v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora transformačných tímov.

Metodicky riadi a usmerňuje aktivity priamo súvisiace s oblasťou transformácie a deinštitucionalizácie v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora transformačných tímov (ďalej aj „projekt“).

Hlavnou náplňou práce Expert/Expertka pre transformáciu a deinštitucionalizáciu je najmä:
- metodicky usmerňuje proces prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a poskytuje odborné konzultácie všetkým zapojeným aktérom metodicky a odborne vedie tím expertov projektu,
- komunikuje s riadiacim tímom projektu, partnermi projektu, zriaďovateľmi zariadení sociálnych služieb, zariadeniami sociálnych služieb, MPSVR SR, relevantnou verejnou a štátnou správou, externými organizáciami a odborníkmi,
- pripravuje odborné podklady pre vecnú sekciu MPSVR SR,
- navrhuje a vyberá odborníkov realizujúcich tematické workshopy,
- aktívne prednáša na informačných seminároch,
- komunikuje s riadiacimi pracovníkmi partnerov zabezpečujúcimi vzdelávania, nastavuje harmonogram vzdelávaní, hodnotí efektivitu vzdelávacích aktivít, metodicky riadi tvorbu učebných textov,
- v spolupráci s ďalšími expertmi navrhuje a nastavuje smerovanie obsahu informačnej kampane NP DI PTT, zúčastňuje sa na vybraných komunitných aktivitách, aktívne participuje na výstupoch informačnej kampane,
- podieľa sa na tvorbe záverečnej publikácie o realizácii projektu.

Zamestnanecké výhody, benefity

Stručná informácia o NP DI PTT:
Hlavným cieľom projektu je príprava, kreovanie a systematická metodická podpora transformačných tímov pri tvorbe transformačných plánov konkrétnych zariadení sociálnych služieb (ďalej len „ZSS“) zapojených do procesu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a naštartovanie transformačných procesov v komunitách, kde sa tieto zariadenia budú nachádzať. Výsledkom tejto podpory bude vytvorenie transformačných plánov pre konkrétne ZSS.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 24.05.2021 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:

1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované,
3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
4. Kópia dokladu o úspešnom absolvovanom vzdelávaní – supervízie,
5. Uchádzač predloží zoznam publikovaných textov,
6. Potvrdenie o odbormej praxi v sociálnej oblasti v požadovanom rozsahu minimálne 10 rokov.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Korešpondenčná adresa:
IA MPSVR SR
Nevädzova 5
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP DI PTT - expert“

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.
V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské III. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Internet - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

10

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované vzdelanie a prax:
- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa,
- akreditovaný supervízor,
- publikačná činnosť,
- odborná prax minimálne 10 rokov v sociálnej oblasti,
- znalosť legislatívy sociálnych služieb, procesov transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb.

Vodičský preukaz:
- skupina B, aktívny vodič

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- orientácia v problematike zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
- počítačové znalosti - pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office;
- samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, tvorivosť, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty;
- ochota cestovať v rámci Slovenskej republiky;
- vodičský preukaz skupiny B, aktívny vodič, výhoda vlastné motorové vozidlo.

Miesto výkonu práce:
Slovensko

Termín nástupu:
01.06.2021/dohodou

Druh pracovného pomeru:
- dohoda o pracovnej činnosti

Trvanie dohody o pracovnej činnosti:
- 12 mesiacov

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.
Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.
Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.
Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete!
A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.
https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_Zmluva_2021-min.pdf?csrt=10568041474278253403

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
http://www.ia.gov.sk