Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Lektor/ka pre oblasť sociálnej ekonomiky národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky-sociálna ekonomika a sociálne podniky

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Slovensko (Práca vyžaduje cestovanie)
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 28,15 Eur/hod.
  • Termín nástupu: dohodou
  • Druh pracovného pomeru: na dohodu (brigády)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

ide o zamestnanca IA MPSVR SR zamestnaného v rámci DoPMPP, ktorý bude lektorovať oblasť sociálnej ekonomiky a to, najmä:
• výklad zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho implementáciu do aplikačnej praxe,
• výklad domácich a zahraničných právnych predpisov týkajúcich sa sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania,
• príp. aj iné, súvzťažné témy, podľa vzniknutej potreby.
Rámcový opis činností:
- školenie zamestnancov Regionálnych centier sociálnej ekonomiky po ich nástupe do zamestnania,
- školenie zamestnancov Regionálnych centier sociálnej ekonomiky počas ich pôsobenia,
- školenie zamestnancov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci inštitúcií verejných služieb zamestnanosti,
- školenie ďalších zamestnancov štátnych a verejných inštitúcií,
- vykonávanie ďalších činností podľa pokynov manažéra implementácie odborných aktivít lektorského tímu,
- účasť na pracovných stretnutia súvisiacich s výkonom práce.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

28,15 Eur/hod.

Informácie o výberovom konaní

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 25.04.2019 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

1. Motivačný list;
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
4. Doklad preukazujúci lektorskú činnosť alebo odbornú prax v hore uvedenej oblasti.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nevädzová 5
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP ISE – lektor v oblasti sociálna ekonomika a sociálne podniky“.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa a lektorská činnosť alebo prax minimálne 4 roky v oblasti sociálnej ekonomiky, ktorej sa odborná príprava pre SE týka, alebo
- ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa a lektorská činnosť alebo prax minimálne 6 rokov v oblasti sociálnej ekonomiky, ktorej sa odborná príprava pre SE týka, alebo
- ukončené úplné SŠ s maturitou, a lektorská činnosť alebo prax 10 rokov v oblasti sociálnej ekonomiky, ktorej sa odborná príprava pre SE týka, alebo
- podnikateľ, ktorý má odbornú prax a skúsenosti so sociálnym podnikaním najmenej 1 rok a znalosť legislatívy v oblasti sociálneho podnikania.
Ďalšie predpoklady a zručnosti:
- pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti),
- spoľahlivosť,
- zodpovednosť,
- počítačové znalosti - pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office,
- orientácia v legislatíve súvisiacej s témou školení,
- samostatnosť,
- motivovanie ľudí,
- komunikácia (jednanie s ľuďmi),
- analyzovanie a riešenie problémov,
- vodičský preukaz skupiny B, aktívny vodič.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR).
V programovom období 2014-2020 IA MPSVR SR plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) pre prioritnú os 2, 3 a 4 a zabezpečuje implementáciu formou dopytovo orientovaných projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu a vystupuje aj v pozícii prijímateľa v prípade národných projektov.

Naše poslanie:
Úspešne a efektívne implementovať projekty zamerané na pomoc pri začlenení sociálne slabších do spoločnosti a zvyšovanie zamestnanosti. Pomoc ľuďom je nenahraditeľná.

Naša vízia:
Stať sa výnimočnou a inovatívnou organizáciou s tímom profesionálnych odborníkov, fungujúcimi procesmi a pozitívnym imidžom.

Naše hodnoty:
výnimočnosť
profesionalita
tímovosť
transparentnosť
inovatívnosť

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
http://www.ia.gov.sk