Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Prokurátor okresnej prokuratúry

Generálna prokuratúra SR

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Krajská prokuratúra Bratislava, Vajnorská, Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 3 216,72 EUR/mesiac
  • Termín nástupu: po úspešnom ukončení VK
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Prokurátor vykonáva úlohy podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.

Zamestnanecké výhody, benefity

Upravené zákonom č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.

Informácie o výberovom konaní

Generálny prokurátor Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na funkciu

prokurátor okresnej prokuratúry;

1. Pre obvod Krajskej prokuratúry Bratislava:
Okresná prokuratúra Bratislava III
so sídlom Vajnorská 47, 832 77 Bratislava 3 – 3 miesta,
Okresná prokuratúra Malacky
so sídlom Sasinkova 71, P.O.BOX 41, 901 01 Malacky – 1 miesto.

2. Pre obvod Krajskej prokuratúry Trnava:
Okresná prokuratúra Senica
so sídlom Ulica Janka Kráľa 735, 905 45 Senica – 1 miesto
Okresná prokuratúra Galanta
so sídlom Ulica obrancov mieru 2, 924 29 Galanta 1 – 2 miesta.

3. Pre obvod Krajskej prokuratúry Trenčín:
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou
so sídlom K Zornici 892, 957 01 Bánovce nad Bebravou – 1 miesto,
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
so sídlom Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom – 1 miesto,
Okresná prokuratúra Prievidza
so sídlom M. Mišíka 22, 971 34 Prievidza 1 – 1 miesto,
Okresná prokuratúra Trenčín
so sídlom Bernolákova 2, 912 50 Trenčín – 1 miesto.

4. Pre obvod Krajskej prokuratúry Žilina:
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
so sídlom Tomášikova 5, 031 80 Liptovský Mikuláš – 1 miesto,
Okresná prokuratúra Martin
so sídlom Vajanského námestie 1, 036 80 Martin – 1 miesto,
Okresná prokuratúra Žilina
so sídlom Moyzesova 20, 011 56 Žilina – 1 miesto.
5. Pre obvod Krajskej prokuratúry Banská Bystrica:
Okresná prokuratúra Brezno
so sídlom Boženy Němcovej 3, 977 31 Brezno – 1 miesto,
Okresná prokuratúra Lučenec
so sídlom F. Lehára 12, 984 80 Lučenec – 1 miesto.

6. Výberové konanie pre obvod Krajskej prokuratúry Košice:
Okresná prokuratúra Košice I
so sídlom Mojmírova 5, 041 47 Košice – 2 miesta.
Predpoklady na vymenovanie do funkcie prokurátora ustanovuje § 6 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač o funkciu prokurátora okresnej prokuratúry doručiť so žiadosťou o zaradenie do výberového konania, ustanovuje § 7 ods. 6 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.

Dátum konania výberového konania - výberové konania pre obvod jednotlivých krajských prokuratúr sa uskutočnia v rovnakých termínoch:

Písomná časť
test a preklad - od 9. januára 2023; uchádzača, ktorý uspel v teste a preklade, krajský prokurátor pozve na prípadové štúdie a vypracovanie rozhodnutí;
prípadové štúdie a vypracovanie rozhodnutí - od 13. februára 2023;
Uchádzača, ktorý na základe výsledku písomnej časti postúpi do ústnej časti, krajský prokurátor pozve na odborné psychologické posúdenie a ústnu časť; v pozvánke uvedie dátum, čas a miesto konania.
Odborné psychologické posúdenie - marec 2023.
Ústna časť - od 3. apríla 2023.
Miesto konania výberových konaní:

Miesto konania písomnej časti pozostávajúcej z testu a prekladu:
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova 2, 812 52 Bratislava.
Miesto konania písomnej časti pozostávajúcej z prípadových štúdií a vypracovania rozhodnutí a miesto konania ústnej časti výberového konania pre obvod :

Krajskej prokuratúry Bratislava - Krajská prokuratúra Bratislava,
Vajnorská 47, 812 56 Bratislava 1;

Krajskej prokuratúry Trnava - Krajská prokuratúra Trnava,
Dolné Bašty 1, 917 44 Trnava 1

Krajskej prokuratúry Trenčín - Krajská prokuratúra Trenčín,
Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín;

Krajskej prokuratúry Žilina - Krajská prokuratúra Žilina,
Moyzesova 20, 011 04 Žilina;

Krajskej prokuratúry Banská Bystrica -
Krajská prokuratúra Banská Bystrica,
Partizánska cesta 1, 975 62 Banská Bystrica;

Krajskej prokuratúry Košice - Krajská prokuratúra Košice,
Mojmírova 5, 041 62 Košice.

Miesto konania odborného psychologického posúdenia:

- Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava,
- Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra, Cintorínska 3, 950 50 Nitra,
- Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica, Komenského 7, 975 28 Banská Bystrica,
- Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov, Kpt. Nálepku 1, 081 13 Prešov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a doklady je potrebné DORUČIŤ v termíne najneskôr do 6. decembra 2022 do 15:00 hod. v písomnej forme v listinnej podobe na adresu pre obvod:

Krajskej prokuratúry Bratislava - Krajská prokuratúra Bratislava,
Vajnorská 47, 812 56 Bratislava 1;

Krajskej prokuratúry Trnava - Krajská prokuratúra Trnava,
Dolné Bašty 1, 917 44 Trnava 1

Krajskej prokuratúry Trenčín - Krajská prokuratúra Trenčín,
Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín;

Krajskej prokuratúry Žilina - Krajská prokuratúra Žilina,
Moyzesova 20, 011 04 Žilina;

Krajskej prokuratúry Banská Bystrica -
Krajská prokuratúra Banská Bystrica,
Partizánska cesta 1, 975 62 Banská Bystrica;

Krajskej prokuratúry Košice - Krajská prokuratúra Košice,
Mojmírova 5, 041 62 Košice,

a to v zalepenej obálke s označením
"výberové konanie – prokurátor okresnej prokuratúry“.

Poučenie:

Na žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nie sú priložené všetky požadované doklady a na žiadosť doručenú po termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania, sa neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.

Podrobnosti o výberových konaniach sú uvedené v oznámení o vyhlásení výberových konaní, ktoré je zverejnené na webovom sídle generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v časti "výberové konania".

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo, odborná justičná skúška alebo iná skúška považovaná alebo uznaná za odbornú justičnú skúšku

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) alebo Nemecký jazyk - Stredne pokročilý (B2) alebo Ruský jazyk - Stredne pokročilý (B2) alebo Francúzsky jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ústredný štátny orgán, Prokuratúra