Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Analytik, sekcia boja proti podvodom a analýzy rizík, odbor analýz a prognóz

Finančné riaditeľstvo SR

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 036,5 EUR/mesiac+ prídavok za výsluhu rokov (percentuálny podiel z funkčného platu v maximálnej výške 570,50 EUR odstupňovaný podľa dĺžky započítateľnej odbornej praxe) sa posudzuje individuálne + osobný príplatok možno priznať najskôr po uplynutí jedného mesiaca od prijatia do služobného pomeru
  • Termín nástupu: 1.8.2022
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Analýza daňových priznaní, výsledkov daňových kontrol a iných dostupných údajov s cieľom vyhodnocovať správanie a rizikovosť daňových subjektov s dôrazom na dane z príjmu.
• Identifikácia rizikových daňových subjektov, príprava odporúčaní pre daňové kontroly a miestne zisťovania.
• Spolupráca s ostatnými organizačnými útvarmi na príprave opatrení v oblasti boja proti daňovým únikom, kvantifikácia potenciálnych výnosov a následné ex post vyhodnocovanie vybraných opatrení.
• Spolupráca s ostatnými organizačnými útvarmi, ostatnými subjektami verejnej správy a medzinárodnými inštitúciami na odhadoch daňových medzier.
• Príprava podkladov v rámci pripomienkového konania k legislatívnym návrhom a príprava analytických a štatistických podkladov na základe požiadavky nadriadeného.
• Spolupráca s ostatnými organizačnými útvarmi, inými orgánmi a organizáciami pri plnení služobných úloh.
• Spracovávanie osobných údajov pri plnení služobných úloh s povinnosťou zachovávania mlčanlivosti o osobných údajoch.
• Vykonávanie administratívnych činností súvisiacich s činnosťou útvaru.
• Vykonávanie ďalších činností podľa Organizačného poriadku Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky a plnenie ďalších služobných úloh podľa pokynov príslušného nadriadeného.

Zamestnanecké výhody, benefity

• stabilné zamestnanie s možnosťou kariérneho rastu
• motivačné ohodnotenie (funkčný plat + ďalšie príplatky)
• pružný mesačný pracovný čas
• šesť týždňov dovolenky za kalendárny rok
• 1 deň plateného voľna podľa kolektívnej zmluvy
• príspevok na stravovanie
• nadštandardná zdravotná starostlivosť
• odmeny pri životných jubileách
• možnosť profesijného vzdelávania prostredníctvom Akadémie finančnej správy
• rekreácie v účelových zariadeniach (Donovaly, Veľký Meder, Tatranská Lomnica)
• možnosť zahraničnej rekreácie (Česká republika, Maďarsko)
• špeciálne ponuky (zľavy v CK na dovolenky, zľavy do divadla)
• tímbuildingové podujatia pre príslušníkov finančnej správy (MDD, vianočné posedenie, športové podujatia)
• letný tábor pre deti príslušníkov finančnej správy

Informácie o výberovom konaní

Orgán finančnej správy:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
sekcia boja proti podvodom a analýzy rizík
odbor analýz a prognóz
oddelenie analýzy finančnej politiky

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba

Stupeň oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Termín výberového konania: 14.07.2022 o 8:00 h (začiatok písomnej časti)
Miesto realizácie VK: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava
Termín a podanie žiadostí do 11.7.2022

Výberové konanie pozostáva z overenia splnenia požiadaviek:
- ovládanie štátneho jazyka
- ovládanie anglického jazyka (úroveň B2)
- logicko - analytický test
- test PC zručností - MS Excel
- schopnosti a osobnostné vlastnosti občana

V prípade, že máte o uvedenú pozíciu záujem zašlite žiadosť o zaradenie do výberoveho konania a štruktúrovaný životopis na e-mailovú adresu: [email protected] V predmete e-mailovej správy uveďte číslo výberového konania.

Tlačivo - Žiadosť o zaradenie do výberového konania, nájdete na stránke Finančného riaditeľstva SR:
https://www.financnasprava.sk/sk/kariera

Podmienky prijatia:
bezúhonnosť, spoľahlivosť, zdravotná a duševná spôsobilosť na funkciu, ovládanie štátneho jazyka, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ku dňu vzniku služobného pomeru uchádzač nie je členom politickej strany alebo politického hnutia a nie je poberateľom výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z.z.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Výhodou je vzdelanie ekonomického, matematického alebo IT zamerania.

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2) a Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- logicko - analytické myslenie
- schopnosť a chuť vzdelávať sa za účelom využívania aktuálnych trendov v štátnej správe
- pozitívny vzťah k efektívnemu využívaniu dostupných dát, zlepšovaniu procesov a princípov spravodlivosti v podnikateľskom prostredí a spoločnosti všeobecne
Vítané sú:
- znalosť ekonomicko-finančnej analýzy účtovných závierok,
- veľmi dobrá znalosť účtovníctva resp. vnútorného auditu podnikateľských subjektov,
- skúsenosť s aplikáciou bežných ekonometrických metód- vítaná,
- znalosť programovacieho jazyka.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Finančnú správu tvoria Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Hlavným poslaním finančnej správy je efektívnym výberom a správou daní a cla napĺňať príjmovú časť štátneho rozpočtu SR a rozpočtu EU, ochrana ekonomických záujmov štátu a ochrana výdavkovej časti štátneho rozpočtu SR.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov