Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Kontrolór - Daňový úrad Bratislava

Finančné riaditeľstvo SR

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 852 EUR/mesiac+ prídavok za výsluhu rokov + osobný príplatok +osobitný príplatok
  • Termín nástupu: 1.9.2021
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

● Vykonávanie daňových kontrol za účelom preverenia správnosti určenia dane podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH a pod.
● Vykonávanie inej kontrolnej činnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, vyhľadávacia činnosť, miestne zisťovania, t.j. preverovanie určitých skutočností priamo na mieste, zvyčajne v sídle daňového subjektu, resp. v jeho prevádzkach, ako aj miestne zisťovania za účelom dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.
● Vypracovávanie dokumentov súvisiacich s kontrolnou činnosťou a následným vyrubovacím konaním, samostatná odborná príprava rozhodnutí.

Zamestnanecké výhody, benefity

+ prídavok za výsluhu rokov (percentuálny podiel z funkčného platu odstupňovaný podľa dĺžky započítateľnej odbornej praxe) sa posudzuje individuálne
+ osobný príplatok možno priznať najskôr po uplynutí jedného mesiaca od prijatia do služobného pomeru
+ osobitný príplatok

• stabilné zamestnanie s možnosťou kariérneho rastu
• motivačné ohodnotenie (funkčný plat + ďalšie príplatky)
• pružný mesačný pracovný čas
• šesť týždňov dovolenky za kalendárny rok
• 1 deň plateného voľna podľa kolektívnej zmluvy
• príspevok na stravovanie
• nadštandardná zdravotná starostlivosť
• odmeny pri životných jubileách
• možnosť profesijného vzdelávania prostredníctvom Akadémie finančnej správy
• rekreácie v účelových zariadeniach (Donovaly, Veľký Meder, Tatranská Lomnica)
• možnosť zahraničnej rekreácie (Česká republika, Maďarsko)
• špeciálne ponuky (zľavy v CK na dovolenky, zľavy do divadla)
• tímbuildingové podujatia pre príslušníkov finančnej správy (MDD, vianočné posedenie, športové podujatia)
• letný tábor pre deti príslušníkov finančnej správy

Informácie o výberovom konaní

Orgán finančnej správy:
Daňový úrad Bratislava, úsek kontroly
oddelenie daňovej kontroly 6, oddelenie daňovej kontroly 10

Počet obsadzovaných miest: 5

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba

Stupeň oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: vyžaduje sa bezpečnostná previerka I. stupňa pre stupeň utajenia "vyhradené".*

* Úspešný uchádzač je povinný predložiť do 30 dní odo dňa vzniku služobného pomeru materiály na bezpečnostnú previerku podľa § 16 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín na podanie žiadosti: do 6.8.2021

Termín výberového konania: 11.8.2021 o 8:00 h (začiatok písomnej časti)

POŽIADAVKY:

Znalosť zákonov:
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.


Výberové konanie pozostáva z overenia splnenia požiadaviek:
- ovládanie štátneho jazyka
- odborné vedomosti
- schopnosti a osobnostné vlastnosti občana

Miesto realizácie VK: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava

V prípade, že máte o uvedenú pozíciu záujem zašlite tlačivo Žiadosť o zaradenie do výberového konania a štruktúrovaný životopis na e-mailovú adresu: dana.krivanova@financnasprava.sk. V predmete e-mailovej správy uveďte číslo výberového konania VK/49/2021/DÚBA.

Tlačivo - Žiadosť o zaradenie do výberového konania, nájdete na stránke Finančného riaditeľstva SR:
https://www.financnasprava.sk/sk/kariera

Podmienky prijatia:
bezúhonnosť, spoľahlivosť, zdravotná a duševná spôsobilosť na funkciu, ovládanie štátneho jazyka, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ku dňu vzniku služobného pomeru nie je členom politickej strany alebo politického hnutia a nie je poberateľom výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z.z.

Hygienicko-bezpečnostné opatrenia:
- Vstup do budovy len s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom.
- Dezinfekcia rúk (aj v prípade použitia jednorázových rukavíc) pri vstupe do budovy.
- Vlastné písacie pomôcky.

V prípade prítomnosti príznakov akútneho respiračného ochorenia je účastník výberového konania povinný zostať v domácej izolácii, za takéhoto stavu Vaša účasť na výberom konaní nie je možná.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Finančnú správu tvoria Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Hlavným poslaním finančnej správy je efektívnym výberom a správou daní a cla napĺňať príjmovú časť štátneho rozpočtu SR a rozpočtu EU, ochrana ekonomických záujmov štátu a ochrana výdavkovej časti štátneho rozpočtu SR.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Finančné riaditeľstvo SR, osobný úrad
Mierová 23
815 11 Bratislava
http://www.financnasprava.sk