Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Kontrolór - Úrad pre vybrané hospodárske subjekty

Finančné riaditeľstvo SR

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Zvolen
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 913 EUR/mesiac+ prídavok za výsluhu rokov (percentuálny podiel z funkčného platu odstupňovaný podľa dĺžky započítateľnej odbornej praxe) sa posudzuje individuálne, + osobný príplatok možno priznať najskôr po uplynutí jedného mesiaca od prijatia do služobného pomeru + osobitný príplatok
  • Termín nástupu: 15.7.2021
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

● vykonávanie daňových kontrol so zameraním na medzinárodné zdaňovanie, a to najmä transferové oceňovanie, prisudzovanie ziskov stálej prevádzkarni, zdaňovanie výplaty licenčných poplatkov a úrokov daňou vyberanou zrážkou (správnosť aplikovania zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a zákona o dani z príjmov),
• posudzovanie žiadostí o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania a metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne,
• vykonávanie inej kontrolnej činnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ako sú vyhľadávacia činnosť, miestne zisťovania (preverovanie určitých skutočností priamo na mieste, zvyčajne v sídle daňového subjektu, resp. v jeho prevádzkach),
• vypracovávanie dokumentov súvisiacich s kontrolnou činnosťou a následným vyrubovacím konaním, odborná príprava rozhodnutí,
• spracovávanie podnetov na úpravu metodických materiálov a legislatívne úpravy všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane spolupráce pri pripomienkovaní týchto návrhov.

Zamestnanecké výhody, benefity

• stabilné zamestnanie s možnosťou kariérneho rastu
• motivačné ohodnotenie (funkčný plat + ďalšie príplatky)
• pružný mesačný pracovný čas
• šesť týždňov dovolenky za kalendárny rok
• 1 deň plateného voľna podľa KZ
• príspevok na stravovanie
• nadštandardná zdravotná starostlivosť
• odmeny pri životných jubileách
• možnosť profesijného vzdelávania prostredníctvom Akadémie finančnej správy
• rekreácie v účelových zariadeniach (Donovaly, Veľký Meder, Tatranská Lomnica)
• možnosť zahraničnej rekreácie (Česká republika, Maďarsko)
• špeciálne ponuky (zľavy v CK na dovolenky, zľavy do divadla)
• tímbuildingové podujatia pre príslušníkov finančnej správy (MDD, vianočné posedenie, športové podujatia)
• letný tábor pre deti príslušníkov finančnej správy

Informácie o výberovom konaní

Funkciu KONTROLÓR obsadzujeme pre:
Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, úsek kontroly, oddelenie daňovej kontroly 7

Počet obsadzovaných funkcií: 2

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba

Termín výberového konania: 23.06.2021 o 8:00 h (začiatok písomnej časti)
Termín na podanie žiadostí o zaradenie do výberového konania: do 17.06.2021
Miesto realizácie VK: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Výberové konanie pozostáva z overenia splnenia požiadaviek:

ZNALOSŤ ZÁKONOV:
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

- ovládanie štátneho jazyka
- odborné vedomosti
- schopnosti a osobnostné vlastnosti občana

V prípade, že máte o uvedenú pozíciu záujem zašlite tlačivo Žiadosť o zaradenie do výberového konania a štruktúrovaný životopis na e-mailovú adresu: dana.krivanova@financnasprava.sk . V predmete e-mailovej správy uveďte číslo výberového konania VK/10/2021/ÚVHS.

Tlačivo - ŽIADOSŤ O ZARADENIE DO VÝBEROVÉHO KONANIA a informácie o ďalších výberových konaniach, nájdete na stránke Finančného riaditeľstva SR:
https://www.financnasprava.sk/sk/kariera

Podmienky prijatia:
bezúhonnosť, spoľahlivosť a duševná spôsobilosť na funkciu, ovládanie štátneho jazyka, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ku dňu vzniku služobného pomeru nie je členom politickej strany alebo politického hnutia a nie je poberateľom výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z. z.

Hygienicko-bezpečnostné opatrenia:
- Vstup do budovy len s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom
- Dezinfekcia rúk (aj v prípade použitia jednorázových rukavíc) pri vstupe do budovy.
- Vlastné písacie pomôcky.

V prípade prítomnosti príznakov akútneho respiračného ochorenia je účastník výberového konania povinný zostať v domácej izolácii, za takého stavu Vaša účasť na výberovom konaní nie je možná.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vodičský preukaz skupiny B - výhodou.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Finančnú správu tvoria Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Hlavným poslaním finančnej správy je efektívnym výberom a správou daní a cla napĺňať príjmovú časť štátneho rozpočtu SR a rozpočtu EU, ochrana ekonomických záujmov štátu a ochrana výdavkovej časti štátneho rozpočtu SR.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Finančné riaditeľstvo SR, osobný úrad
Mierová 23
815 11 Bratislava
http://www.financnasprava.sk