Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Kontrolór, Daňový úrad Bratislava, úsek kontroly a analýz

Finančné riaditeľstvo SR

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 852 EUR/mesiac+ prídavok za výsluhu rokov + osobný príplatok + osobitný príplatok
  • Termín nástupu: 1.6.2021
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

● Vykonávanie daňových kontrol za účelom preverenia správnosti určenia dane podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH a pod. .
● Vykonávanie inej kontrolnej činnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, vyhľadávacia činnosť, miestne zisťovania, t. j. preverovanie určitých skutočností priamo na mieste, zvyčajne v sídle daňového subjektu, resp. v jeho prevádzkach, ako aj miestne zisťovania za účelom dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.
● Vypracovávanie dokumentov súvisiacich s kontrolnou činnosťou a následným vyrubovacím konaním, samostatná odborná príprava rozhodnutí.

Zamestnanecké výhody, benefity

+ prídavok za výsluhu rokov (percentuálny podiel z funkčného platu odstupňovaný podľa dĺžky započítateľnej odbornej praxe) sa posudzuje individuálne
+ osobný príplatok možno priznať najskôr po uplynutí jedného mesiaca od prijatia do služobného pomeru
+ osobitný príplatok

● stabilné zamestnanie s možnosťou kariérneho rastu
● motivačné ohodnotenie (funkčný plat + ďalšie príplatky)
● pružný mesačný pracovný čas
● šesť týždňov dovolenky za kalendárny rok
● 1 deň plateného voľna podľa kolektívnej zmluvy
● príspevok na stravovanie
● nadštandardná zdravotná starostlivosť
● odmeny pri životných jubileách
● možnosť profesijného vzdelávania prostredníctvom Akadémie finančnej správy
● rekreácie v účelových zariadeniach (Donovaly, Veľký Meder, Tatranská Lomnica)
● možnosť zahraničnej rekreácie (Česká republiky, Maďarsko)
● špeciálne ponuky (zľavy v CK na dovolenky, zľavy do divadla)
● tímbuildingové podujatia pre príslušníkov finančnej správy (MDD, vianočné posedenie, športové podujatia)
● letný tábor pre deti príslušníkov finančnej správy

Informácie o výberovom konaní

Funkciu KONTROLÓR obsadzujeme pre:
DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, úsek kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 2

Počet obsadzovaných funkcií: 1

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Stupeň oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: vyžaduje sa bezpečnostná previerka I. stupňa pre stupeň utajenia "vyhradené"
(úspešný uchádzač je povinný predložiť do 30 dní odo dňa vzniku služobného pomeru meteriály na bezpečnostnú previerku podľa § 16 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Termín výberového konania: 11.05.2021 o 8:00 h (začiatok písomnej časti)
Termín na podanie žiadostí o zaradenie do výberového konania: do 05.05.2021

Miesto realizácie VK: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava

Výberové konanie pozostáva z overenia splnenia požiadaviek:
- ovládanie štátneho jazyka
- odborné vedomosti
- schopnosti a osobnostné vlastnosti občana

V prípade, že máte o uvedenú pozíciu záujem zašlite tlačivo Žiadosť o zaradenie do výberového konania a štruktúrovaný životopis na e-mailovú adresu: dana.krivanova@financnasprava.sk . V predmete e-mailovej správy uveďte číslo výberového konania.

Tlačivo - ŽIADOSŤ O ZARADENIE DO VÝBEROVÉHO KONANIA a informácie o ďalších výberových konaniach, nájdete na stránke Finančného riaditeľstva SR:
https://www.financnasprava.sk/sk/kariera

Podmienky prijatia:
bezúhonnosť, spoľahlivosť a duševná spôsobilosť na funkciu, ovládanie štátneho jazyka, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ku dňu vzniku služobného pomeru nie je členom politickej strany alebo politického hnutia a nie je poberateľom výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z. z.

Hygienicko-bezpečnostné opatrenia:
- Vstup do budovy len s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom (bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1).
- Dezinfekcia rúk (aj v prípade použitia jednorázových rukavíc) pri vstupe do budovy.
- Vlastné písacie pomôcky.

V prípade prítomnosti príznakov akútneho respiračného ochorenia je účastník výberového konania povinný zostať v domácej izolácii, za takého stavu Vaša účasť na výberovom konaní nie je možná.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

ZNALOSŤ ZÁKONOV:
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Finančnú správu tvoria Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Hlavným poslaním finančnej správy je efektívnym výberom a správou daní a cla napĺňať príjmovú časť štátneho rozpočtu SR a rozpočtu EU, ochrana ekonomických záujmov štátu a ochrana výdavkovej časti štátneho rozpočtu SR.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Finančné riaditeľstvo SR, osobný úrad, odbor personálny, oddelenie služobného pomeru I , Bratislava
Mierová 23
815 11 Bratislava
http://www.financnasprava.sk