Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Manažér kvality a zástupca riaditeľa

Domov seniorov Lamač

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Na barine 5, Lamač
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 700 EUR/mesiacv zmysle zákona 553/2003 a v závislosti od praxe
  • Termín nástupu: 01.06.2021
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

o Vybavovanie podnetov, sťažností a pripomienok
o Riadenie kvality poskytovaných sociálnych služieb
o Vykonávanie interných auditov
o Tvorba a vydávanie interných riadiacich dokumentov
o Riadenie a kontrolná činnosť zariadenia pre seniorov s cieľom zabezpečenia plynulej prevádzky zariadenia.
o Koordinačná činnosť v oblasti sociálnej práce
o Riadenie vedúcich jednotlivých úsekov
o Organizovanie pravidelných pracovných porád
o Zabezpečenie ochrany osobných údajov
o Koordinačná činnosť pri zabezpečení opatrení BOZP, PO a CO
o Správa hnuteľného a nehnuteľného majetku zariadenia
o Vykonávanie kontrol a auditov

Zamestnanecké výhody, benefity

5 dní dovolenky naviac, stravovanie na pracovisku - stravné v hodnote 0,90 €, polročné a ročné odmeny, príspevok na DDS

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú elektronicky vo formáte PDF, JGP písomnú prihlášku do výberového konania s nasledovnými prílohami:
- žiadosť o zaradenie do výberového konanie
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe,
- motivačný list,
- doklad o ukončení vysokoškolského vzdelania II.stupňa,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorá ma byť vykonávaná,
- výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- potvrdenie o ukončení vzdelania v oblasti manažérstva kvality v sociálnych službách,
- písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.
18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako 1mesiac)

najneskôr do 26.05.2021 o 12:00 hod.

do predmetu e-mailu napísať:
„Výberové konanie – manažér kvality a zástupca riaditeľa DSL“
na e-mailovú adresu:
riaditel@dslamac.sk

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

manažér kvality, sociálna práca, manažment, ekonomické

Ostatné znalosti

Microsoft Office - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý

Počet rokov praxe

3 roky vo vedení
5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

riadiace schopnosti, bezúhonnosť, samostatnosť, profesionalita

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Domov seniorov Lamač je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Magistrát hl.m.SR Bratislavy, v zmysle Zákona o sociálnych službách.
V domove poskytujeme starostlivosť občanom, ktorí sú v sociálnej núdzi podľa § 35, zákona č.448/2008 Z.z. a sú poberateľmi starobného dôchodku.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Domov seniorov Lamač
Na barine 5
841 03 Bratislava
http://www.domov-seniorov-lamac.eu/