Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Projektový manažér - fitout interiérov - nábytok

Deutscher Schulverein

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Práca z domu
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 600 EUR/mesiacod 1600 EUR/mesiac, uvedená suma je najnižšia garantovaná odmena na danú pozíciu. Odmena môže byť upravená v závislosti od individuálnych schopností a skúseností kandidáta.
  • Termín nástupu: 01.10.2021
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok, skrátený úväzok, živnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Oboznámenie sa s podkladovými materiálmi - RPD, štúdia.
Nastavenie výberového procesu obstarávania interiéru a fitoutu nábytkového vybavenia - nastavenie harmonogramu obstarávania, dodávky a montáže a odovzdania diela.
Komunikácia s dodávateľmi /SJ a AJ alebo NJ/.
Príprava zmlúv, predkladanie zmlúv na odsúhlasenie klientovi (DSB).
Zodpovednosť za dodržanie budgetu.
Manažment procesu obstarávania a realizácie, manažment fitoutu nábytku.
Komunikácia s dodávateľmi a pravidelný reporting na klienta (DSB).
Zodpovednosť za prípravu reportov, preberacích protokolov, účasť na stretnutiach k aktualizácii stavu projektu.
Koordinácia činností vedúcich k zaisteniu miesta vykládky, návoznej trasy, výťahu, skladových priestorov a kľúčového režimu v zmysle zadania tendra.
Koordinácia činností dodávateľských subjektov počas vykládky a návozu v rozsahu miesta vykládky.
Dohľad nad kvalitou a včasnosť dodania tovaru a výstupov práce jemu zverených dodávateľských subjektov.
Zodpovednosť za rozmiestnenie predmetu dodávky podľa RPD a požiadaviek klienta.
Zodpovednosť za prebratie predmetu dodávky od dodávateľa, vrátane zodpovednosti za uzamykanie priestorov, v ktorých bola vykládka realizovaná, ak je to možné.
Odovzdanie kompletnej dokumentácie obstarávania klientovi (DSB).
Participácia na odovzdávaní zariadených priestorov a vybudovaných priestorov klientovi.
Plnenie operatívnych úloh v zmysle inštrukcií klienta.

Práca na dobu určitú, počas trvania projektu, po dobu 6 mesiacov.

Zamestnanecké výhody, benefity

· osobnostné a odborné vzdelávanie
· istota zamestnania v inovatívnej súkromnej škole
· atraktívne odmeny, zamestnanecká zľava na školné, ďalšie benefity

Informácie o výberovom konaní

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave, Palisády 51, 811 06 Bratislava, IČO: 360 760 82, DIČ:: 202201710 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účel tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave, Palisády 51, 811 06 Bratislava, IČO: 360 760 82, DIČ: 202201710
b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
c) osobné údaje nebudú poskytnuté ďalším príjemcom
d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,
e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,
g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy gdpr@deutscheschule.sk.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Pokročilý (C1) alebo Nemecký jazyk - Stredne pokročilý (B2) alebo Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

Projektový manažér, obstaranie tovaru

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Hľadáme iniciatívneho, samostatného, sebavedomého a precízneho projektového manažéra s aktívnym prístupom k zadaným úlohám, schopnosťou dodržiavať stanovené termíny a vyjednať pre klienta čo najlepšie podmienky vo všetkých oblastiach.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Nemecká škola v Bratislave patrí do siete nemeckých škôl v zahraničí, založená bola v septembri 2005. Zriaďovateľom je Nemecké školské združenie, ktoré pracuje na základe neziskovej spoločnosti. K nášmu zariadeniu patria: materská škola, základná škola a gymnázium. Nemeckú školu v súčasnosti navštevuje 380 detí a žiakov. Vyučovacím jazykom je nemecký a slovenský jazyk.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Nemecké školské združenie
Palisády 51
811 06 Bratislava - Stare Mesto
http://www.deutscheschule.sk