Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

IT Internship Opportunities - IT Development Program

Dell

Information about the position

 • Place of work: Remote work
 • Basic wage component (gross) and other rewards: 6,6 EUR/hour
 • Contract type: part-time, internship, work experience

Job description, responsibilities and duties

IT stáže pre študentov

Dell začal pôsobiť na Slovensku v januári 2003 a už 17 rokov sa neustále rozrastáme. Poskytujeme širokú paletu globálnych služieb v oblasti IT, financií, marketingu, predaja, technickej podpory a podpory podnikových operácií v globálnom meradle.


Máme viac ako 90 stážistov, ktorí pracujú na rôznych oddeleniach (marketing, financie, ľudské zdroje, predaj, informačné technológie, data science atď.) a hľadáme ďaľších nadšencov, ktorí naštartujú svoju kariéru v spoločnosti Dell.

Hľadáme nové študentské posily do našich IT teamov a to:

 • IT Infrastructure Capacity Planning team

 • Software Asset Management team

 • DNS, DHCP and IPAM (DDI) team

Budeš zodpovedný za:

 • Identifikáciu tredov, ktoré ovplyvňujú plánovanie a predpovedanie infraštruktúry

 • Manažovanie a udržiavanie DDI platforiem pre našich partnerov

 • Optimalizáciu a automatizáciu systémov

 • Software Asset Management

 • Prípravu reportov

Čo sa môžeš naučiť:

 • Budeš pracovať na projektoch vedených agilným spôsobom

 • Získaš skúsenosť z oblasti automatizácie, codingu a programovania

 • Zlepšíš si svoje technické zručnosti

 • Získaš možnosť kariérneho postupu na plný pracovný úväzok

 • Môžeš sa zúčastniť rôznych typov dobrovoľníctva, team buildingov, či stretávok s inými štážistami

Spĺňaš nasledovné? Tak si ten koho hľadáme!

 • Študent jednej zo slovenských vysokých škôl

 • Anglický jazyk na komunikačnej úrovni

 • Úspešní sú u nás študenti IT odborov, štatistiky alebo aplikovaných vied

 • Ak ovládaš SQL a Python je to výhoda

 • Ak si už pracoval/a s PowerBI, Tableau a databázami je to tiež výhodou

Ako bude vyzerať výberový proces?

 • 1. krok: telefonický rozhovor s HR konzultantom.

 • 2. krok: online video pohovor s manažérmi

 • 3. krok: spätná väzba/pracovná ponuka

Výberový proces začína od: apríla 2021

Hodinová mzda:  od 5.50 EUR v hrubom

Benefity

Keď sa pripojíš k tímu spoločnosti Dell ako stážista, staneš sa súčasťou víťaznej spoločnosti, ktorá ťa odmeňuje nasledujúcim spôsobom:

• Staneš sa súčasťou komunity tvorenej z viac ako 90 stážistov v spoločnosti Dell Bratislava

• Prístup do vzdelávacieho štúdia - viac ako 1 000 online školení

• Počítač Dell

• Možnosť pokračovať po ukončení štúdia na trvalý pracovný pomer alebo v rozvojových programoch určených pre absolventov

• Zamestnanecké záľubové skupiny - spolupráca, komunita a osobný rozvoj (ERG)

Sme hrdí na to, ako sme v spoločnosti Dell prijali rozmanitosť a vytvorili inkluzívne pracovné prostredie. Prečítaj si viac Equal Employment Opportunity Policy.

#Profesia

IT Internship Opportunities

Dell has been active in Slovakia since January 2003. We started as a centre of sales and customer support and transfer into a business centre supporting the whole EMEA region and the main financial hub of Dell, globally. We offer a broad palette of positions in IT, finance, sales, marketing, data science, technical support and business process support.

We have more than 90 interns working in various departments (marketing, finance, human resources, sales, information technology, data science, etc.) and we are looking for more enthusiasts to start their career at Dell.

We are looking for new interns to join our:

 • IT Infrastructure Capacity Planning team

 • Software Asset Management team

 • DNS, DHCP and IPAM (DDI) team

You will also be responsible for the following:

 • Managing and maintaining multi-vendor DDI platform, you will also assist with defining, and developing optimized monitoring and automation systems.

 • Software Asset Management

 • Identifying trends that impact infrastructure forecasting and planning

What you can learn:

 • Working on agile projects

 • Gain experience in automation, coding, programming

 • Improve your technical skills

 • The opportunity of career growth and work full-time

 • Chance to attend various volunteering activities, team buildings and internship days

You are our candidate if:

 • You are a daily student studying at one of the Slovak universities
 • Good communication in English
 • Students of IT, statistics or applied sciences are successful in their roles
 • Good knowledge of SQL and Python is an advantage
 • Experience with PowerBI and Tableau is an advantage too

What’s next?

 • 1st step: phone screening with HR Consultant
 • 2nd step: online interviews with managers
 • 3rd step: feedback and/or offer communication

Selection process starting from: April 2021

Hourly salary: starting from 5,50 EUR gross

Benefits

When you join the Dell team as an intern you become a part of a winning company that rewards you with following:

 • Being part of a community of more than 90 interns at Dell Bratislava

 • Access into Learning studio – more than 1,000 online trainings

 • Dell Laptop

 • Possibility to continue after your graduation in professional development programs

 • Networking groups – collaboration, community and personal development (ERGs)

We are proud of the way we have embraced diversity at Dell and created an inclusive working environment. Read our Equal Employment Opportunity Policy.

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University student

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Advertiser

Brief description of the company

Dell Technologies has been active in Slovakia since January 2003. We started as a center for sales and customer support and over the 17 years we have transformed into a global business center that is the financial hub of Dell Technologies.
We provide a wide range of services IT, finance, marketing, sales, technical support and support business operations - globally. Come see why talented, forward-thinking people come here to take flight.

Number of employees

1000 and more employees

Company address

Dell s.r.o.
Fazuľová 7
811 07 Bratislava
http://www.dell.com/careers/slovakia

Contact

Kontaktná osoba: Dell Recruiter
E-mail: poslať životopis