Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Business Intelligence/ Automation Internship

Dell

Information about the position

 • Place of work: Remote work
 • Contract type: internship, work experience

Job description, responsibilities and duties

***FOR ENG VERSION SCROLL DOWN***

Dell začal pôsobiť na Slovensku v januári 2003 a už 17 rokov sa neustále rozrastáme. Poskytujeme širokú paletu globálnych služieb v oblasti IT, financií, marketingu, predaja, technickej podpory a podpory podnikových operácií v globálnom meradle.

Sme tretím najzamestnávateľom za rok 2018 a 2019. Podľa nedávnej ankety spoločnosti Profesia, sme tretím najzamestnávateľom v kategórii Centier zdieľaných služieb na Slovensku. Pridajte sa k nášmu tímu a presvedčte sa sami.

Máme viac ako 90 stážistov, ktorí pracujú na rôznych oddeleniach (marketing, financie, ľudské zdroje, predaj, informačné technológie, data science atď.) a hľadáme ďaľších nadšencov, ktorí naštartujú svoju kariéru v spoločnosti Dell.

Budeš zodpovedný za:

 • Práca s Excelom, tvorba reportov
 • Business Intelligence podpora pre rôzne funkcie s použitím Power BI
 • Automatizácia procesov

Čo sa môžeš naučiť:

 • budeš pracovať na projektoch vedených agilným spôsobom
 • získaš skúsenosť z oblasti automatizácie
 • zlepšíš si svoje technické zručnosti
 • získaš možnosť kariérneho postupu na plný pracovný úväzok
 • môžeš sa zúčastniť rôznych typov dobrovoľníctva, team buildingov, či stretávok s inými štážistami

Spĺňaš nasledovné? Tak si ten koho hľadáme!

 • Študent jednej zo slovenských vysokých škôl
 • Anglický jazyk je nevyhnutnosťou pre všetky naše pozície
 • Úspešní sú u nás študenti IT odborov, štatistiky alebo aplikovaných vied
 • Máš skúsenosti z oblasti PowerBI, prípadne databázami
 • Bavia ťa programovacie jazyky

Ako bude vyzerať výberový proces?

 • 1. krok: telefonický rozhovor s HR konzultantom.
 • 2. krok: online video pohovor s manažérmi
 • 3. krok: spätná väzba/pracovná ponuka

Hodinová mzda:  od5,50 EUR v hrubom

Benefity

Keď sa pripojíš k tímu spoločnosti Dell ako stážista, staneš sa súčasťou víťaznej spoločnosti, ktorá ťa odmeňuje nasledujúcim spôsobom:

• Staneš sa súčasťou komunity tvorenej z viac ako 90 stážistov v spoločnosti Dell Bratislava

• Prístup do vzdelávacieho štúdia - viac ako 1 000 online školení

• Počítač Dell

• Športové aktivity - in-house fitness centrum

• In-house kaviareň

• Možnosť pokračovať po ukončení štúdia na trvalý pracovný pomer alebo v rozvojových programoch určených pre absolventov

• Zamestnanecké záľubové skupiny - spolupráca, komunita a osobný rozvoj (ERG)

Sme hrdí na to, ako sme v spoločnosti Dell prijali rozmanitosť a vytvorili inkluzívne pracovné prostredie. Prečítaj si viac Equal Employment Opportunity Policy.

#Profesia

************************************************************************************************************************************************************************

Dell has been active in Slovakia since January 2003. We started as a centre of sales and customer support and transfer into a business centre supporting the whole EMEA region and the main financial hub of Dell, globally. We offer a broad palette of positions in IT, finance, sales, marketing, data science, technical support and business process support.

We are very honored and humbled to receive 3rd place in an annual 'best employer' survey conducted by Profesia amongst Shared Service Centers in Slovakia for the year 2018 and 2019. Join our team and be part of life at Dell.

We have more than 90 interns working in various departments (marketing, finance, human resources, sales, information technology, data science, etc.) and we are looking for more enthusiasts to start their career at Dell.

You will also be responsible for the following:

 • Work with Excel, reporting work
 • Business intelligence support for various functions using Power BI
 • Support of Automation process

What you can learn:

 • working on agile projects
 • gain experience in automation
 • improve your technical skills
 • the opportunity of career growth and work full-time
 • chance to attend various volunteering activities, team buildings and internship days

You are our candidate if:

 • You are studying at one of the Slovak universities
 • English is a must for all our roles
 • Students of IT, statistics or applied sciences are successful in their roles
 • Business intelligence works with PowerBI and databases
 • You like to work with programming languages

What’s next?

 • 1st step: phone screening with HR Consultant
 • 2nd step: online interviews with managers
 • 3rd step: feedback and/or offer communication

Hourly salary: starting from 5,50 EUR gross

Benefits

When you join the Dell team as an intern you become a part of a winning company that rewards you with following:

 • Being part of a community of more than 90 interns at Dell Bratislava
 • Access into Learning studio – more than 1,000 online trainings
 • Sport activities – in-house gym
 • In-house café
 • Dell Laptop
 • Possibility to continue after your graduation in professional development programs
 • Networking groups – collaboration, community and personal development (ERGs)

We are proud of the way we have embraced diversity at Dell and created an inclusive working environment. Read our Equal Employment Opportunity Policy.

#Profesia

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University student

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Advertiser

Brief description of the company

Dell Technologies has been active in Slovakia since January 2003. We started as a center for sales and customer support and over the 17 years we have transformed into a global business center that is the financial hub of Dell Technologies.
We provide a wide range of services IT, finance, marketing, sales, technical support and support business operations - globally. Come see why talented, forward-thinking people come here to take flight.

Number of employees

1000 and more employees

Company address

Dell s.r.o.
Fazuľová 7
811 07 Bratislava
http://www.dell.com/careers/slovakia