Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Accountant Clerk OTC

Clarios

Information about the position

 • Place of work: Bratislava
 • Basic wage component (gross) and other rewards: 1 100 EUR/month
 • Contract type: full-time

Job description, responsibilities and duties

Job description, responsibilities and dutiesDo you want to power your career in the Accounting?

Are you energized and motivated, eager to learn?

If your answer is “yes” and “yes” you might be the right candidate for us :)

We are Clarios, battery producer and we are looking for an Accountant Clerk for our OTC department (Order to Cash). This department`s responsibility covers all processes related to receiving, processing and fulfilling customer`s requests for goods or services. The department is continuously working on improvements and process enhancements to fulfill our customer`s requirements in highest quality to ensure customer satisfaction.

Interested what will be your scope of work? Keep reading then:)

 • Customer claims follow up and dispute in supplier portals

 • Managing of “proof of delivery” requests – be part of process enhancement 

 • Participation on automation projects

 • Support AR collection 

Powered enough? Please see if you fulfill our job requirements and let us know!

 • Degree in business administration or adequate professional experience focusing on Finance/Accounting

 • Basic understanding of accounting principles

 • English on a Fluent level

 • Strong communication skills

 • Client centric view in daily activities

 • Team player attitude

The starting salary is at min 1 100 EUR/month gross for candidates who meet our minimum criteria.

This amount is our minimal offered salary. Clarios values each and every candidate and we ensure our compensation package aligns with your professional experience and your expectation.

Do you want to join a company that cares about your future development and wellbeing? This is not just a statement. Do you know why?

Here are 10+1 things we guarantee:

 • Professional development opportunities and language courses

 • Flexible working hours and home office

 • Monthly bonus after 6 months of employment

 • Extra contribution to meal card

 • Special bonus for important life events (wedding, new baby)

 • Complex onsite care – workplace massages, workshops, individual medical examinations, and consultations tailored to your needs

 • Regular onsite exercises – yoga, Pilates, functional training

 • Modern private fitness center and canteen

 • Employee events, volunteering, and team-buildings

 • Relocation package and housing allowance if you are relocating to Bratislava to join our team

 • On top of that, you will receive a flexible benefits allowance so you can tailor the rest of the benefits to suit your individual needs.

Бухгалтер (клерк)

Посадова інструкція та обов'язки

Ви хочете керувати своєю кар'єрою в бухгалтерському обліку?

Ви енергійні і мотивовані, прагнете вчитися?

Якщо ваша відповідь "так" і "так", тоді Ви можете стати гарним кандидатом для нас :)

Ми Clarios, виробник акумуляторів, і ми шукаємо бухгалтера (клерка) для нашого OTC відділу (відносини з клієнтами). Відповідальність цього відділу охоплює всі процеси, пов'язані з отриманням, обробкою та виконанням запитів клієнта на товари або послуги. Відділ постійно працює над вдосконаленням процесів, щоб задовольнити вимоги наших клієнтів найкращим чином.

Цікаво, яким буде ваш обсяг роботи? Тоді продовжуйте читати:)

 • Обробка вимог клієнтів та спорів на порталах постачальників

 • Участь у вдосконаленні процессу з "підтвердження доставки"

 • Участь у проектах з автоматизації

 • Участь у зборі дебіторськох заборгованості

У Вас достатньо енергії? Тоді, будь ласка, перевірте чи Ви відповідаєте вимогам та дайте нам про це знати!

 • Вища освіта або достатній професійний досвід у сфері фінансів/бухгалтерського обліку

 • Розуміння принципів бухгалтерського обліку

 • Англійська на рівні вище середнього

 • Сильні комунікативні навички

 • Клієнтоорінтованість

 • Командний гравець

Початкова зарплата становить мінімум 1 100 євро/місяць брутто для кандидатів, які відповідають нашим мінімальним критеріям. Ця сума є нашою мінімальною пропонованою зарплатою. Clarios цінує кожного кандидата, і ми гарантуємо, що наш компенсаційний пакет відповідає Вашому професійному досвіду та Вашим очікуванням.

Хочете приєднатися до компанії, яка піклується про ваш майбутній розвиток і добробут? Це не просто твердження. Знаєте чому?

Ось 10+1 річ, які ми гарантуємо:

 • Можливості професійного розвитку та мовні курси

 • Гнучкий графік роботи та можливість працювати дистанційно з дому

 • Щомісячна премія після 6 місяців роботи

 • Картка на харчування та додатковий внесок до неї

 • Спеціальний бонус за важливі події в житті (весілля, народження дитини)

 • Додатково  – масаж, майстер-класи, індивідуальні медичні огляди та консультації з урахуванням ваших потреб

 • Регулярні вправи - йога, пілатес, функціональні тренування

 • Сучасний приватний фітнес-центр та їдальня

 • Заходи для співробітників, волонтерство та тімбілдинги

 • Допомога з переїздом та житлом, якщо ви переїжджаєте до Братислави, щоб приєднатися до нашої команди

 • Крім того, Ви отримаєте надбавку, щоб ви могли налаштувати решту пільг відповідно до ваших індивідуальних потреб.

Про Clarios:

Clarios є світовим лідером у розробці передових рішень для зберігання енергії. Ми співпрацюємо з нашими клієнтами, щоб
задовольнити зростаючий попит ринку на більш розумні програми в глобальному масштабі. Наші 16 000 співробітників розробляють, виробляють і поширюють портфоліо технологій, що розвиваються, акумуляторних батарей практично для кожного типу транспортних засобів. Технології, які забезпечують унікальну стійку продуктивність наступного покоління, а також забезпечують надійність, безпеку та комфорт у повсякденному житті. Ми створюємо додаткову цінність на кожній ланці ланцюга поставок, вносячи свій внесок у розвиток громад, які ми обслуговуємо, і планети, яку ми всі поділяємо. Будучи підписантом Глобального договору ООН 2020 року, Clarios прагне узгодити наші стратегії та операції з універсальними принципами, зосередженими на правах людини, праці, навколишньому середовищі та боротьбі з корупцією. Clarios є дочірньою компанією Brookfield Business Partners, компанії з ділових послуг і промислових компаній, яка зосереджена на володінні та управлінні високоякісними підприємствами, які отримують переваги від низьких витрат на виробництво.About Clarios:
Clarios is a world leader in advanced energy storage solutions. We partner with our customers to meet increasing market demand for smarter applications, on a global scale. Our 16,000 employees develop, manufacture and distribute a portfolio of evolving battery technologies for virtually every type of vehicle. Technologies that deliver uniquely sustainable, next-generation performance, and bring reliability, safety and comfort to everyday lives. We add value at every link in the supply chain, contributing to the progress of the communities we serve and the planet we all share. As a 2020 signatory of the United Nations Global Compact, Clarios is committed to aligning our strategies and operations with universal principles focused on human rights, labor, environment and anti-corruption. Clarios is a subsidiary of Brookfield Business Partners, a business services and industrials company focused on owning and operating high-quality businesses that benefit from barriers to entry and/or low production costs.

To all recruitment agencies: Clarios does not accept unsolicited agency resumes/CVs. Please do not forward resumes/CVs to our careers email addresses, Clarios employees or any other company location. Clarios is not responsible for any fees related to unsolicited resumes/CVs.

Clarios, LLC is an equal employment opportunity and affirmative action employer and all qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, national origin, age, protected veteran status, status as a qualified individual with a disability, or any other characteristic protected by law. For more information, please view EEO is the Law, EEO is the Law (supplement), and Pay Transparency Non-discrimination. If you are an individual with a disability and you require an accommodation during the application process, please email [email protected]

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Bachelor's degree)

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

The position is suitable for a fresh graduate

Yes

Advertiser

Brief description of the company

Energized enough? We can power your career. If you are looking for a job only, you better look elsewhere.

We are Clarios Slovakia and we power our state-of-art energy storage solutions, running every third car produced in the world, with partnership in financial and business services. Our 16 000 employees worldwide develop, manufacture, and distribute a portfolio of evolving battery technologies for virtually every type of vehicle. We are proud of our product with the technological tradition of such giants like Varta. It has a future and it is environmentally sound, 99 percent of our batteries are recycled.

We enjoy being a valuable part of this global family, though we do not produce batteries in Bratislava. We contribute in honoring our customers as business partners and we love to treat them with energy, empathy and in an environment fully charged with family atmosphere. That is a very novel approach and we seek those with courage to help us see it happen and acquire a promising global career in the process. We strive to be different. If you feel it like we do, look below for our openings.