Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Vedúca/i organizačnej zložky Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV v Bratislave

Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Klemensova 19, Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 723,5 - 1 800 EUR/mesiacV zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. mzda pozostáva z dvoch zložiek: tarifný plat podľa odpracovaných rokov je vo výške min. 723,50 Eur + osobné ohodnotenie. Konečná výška mzdy závisí od skúseností a schopností uchádzača.
  • Termín nástupu: 1.1.2021, resp. dohodou
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Vedenie organizačnej zložky Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV v Bratislave po personálnej aj odbornej stránke. Zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja pre pridelené organizácie Slovenskej akadémie vied alebo ich organizačné zložky, a to najmä vykonávanie činností v oblasti:
- rozpočtovníctva, finančníctva a účtovníctva,
- vedenie všetkých príjmov a všetkých výdavkov v systéme Štátnej pokladnice a vedenia
pokladne,
- úhrady všetkých výdavkov v systéme štátnej pokladnice,
- účtovanie finančných prostriedkov z grantov,
- evidencie a správy majetku,
- evidencie a spracovanie agendy pracovných ciest,
- personálnej a mzdovej agendy,
- technicko-prevádzkovej a správnej činnosti,
- správy nehnuteľností, ich opráv a údržby,
- prevádzky autodopravy a zúčtovania PHM,
- závodného stravovania,
- požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany,
- metodickej pomoci pri verejnom obstarávaní.

Zamestnanecké výhody, benefity

- pohyblivá pracovná doba
- pracovná doba 37,5 hodiny za týždeň
- 1 týždeň dovolenky nad rámec zákona
- preplácaná PN nad rámec zákona
- zvýhodnená možnosť ubytovania pre zamestnancov z iného kraja

Informácie o výberovom konaní

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:
1. životopis vo formáte Europass,
2. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
3. doklady o riadiacej a manažérskej praxi (na min. 5, resp. 10 rokov),
4. čestné vyhlásenie, že uchádzač sa nezúčastnil na procese navrhovania, voľby alebo menovania členov výberovej komisie,
5. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ak ide o cudzinca predkladá sa potvrdenie o bezúhonnosti obdobné výpisu z registra trestov vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie staršie ako tri mesiace spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom. Pri doklade vydanom v českom jazyku sa úradne osvedčený preklad nevyžaduje,
6. písomnú prezentáciu návrhu koncepcie a riadenia predmetnej organizačnej zložky.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 7. decembra 2020 na adresu: Centrum spoločných činností SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava 45 s označením na obálke: "Výberové konanie – vedúca/i organizačnej zložky THS ÚSV SAV " "Neotvárať!".

Úplné znenie predpisu upravujúceho pravidlá výberového konania sú zverejnené na stránke: https://csc.sav.sk/zakladne-informacie/vnutorne-predpisy/.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické vzdelanie

Ostatné znalosti

Microsoft Office - pokročilý

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a dĺžka odbornej praxe minimálne 5 rokov,
- alebo úplné stredoškolské vzdelanie a odborná prax v trvaní minimálne 10 rokov.
Odbornou praxou sa rozumie prax v riadení (v zmysle minimálne IV. stupňa riadenia podľa prílohy č. 6 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „vedúci zamestnanec, ktorý priamo riadi prácu podriadených zamestnancov“) v právnickej osobe uskutočňujúcej niektorú z činností zodpovedajúcich predmetom činnosti organizačnej zložky Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV v Bratislave.
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Centrum spoločných činností SAV je od 1. 5. 2018 organizáciou, ktorá pozostáva z 8 organizačných zložiek: Výpočtové stredisko, Kongresové centrum Smolenice, Kongresové centrum Academia, Ústredný archív SAV, Technicko-hospodárska správa ÚSV SAV, Encyklopedický ústav, VEDA-vydavateľstvo SAV, Správa účelových zariadení SAV.
Centrum spoločných činností SAV svojou činnosťou plní úlohy podporujúce riešenie vedecko-výskumných projektov Slovenskej akadémie vied.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9
84535 Bratislava
https://csc.sav.sk/