Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Špecialista na oblasť pracovného práva

Asociácia priemyselných zväzov

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Lamačská cesta, Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 500 EUR/mesiac
  • Termín nástupu: ihneď
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Máš jasnú predstavu o tom, čo by mohlo v oblasti pracovného práva fungovať lepšie, máš chuť meniť legislatívu? Je to téma, ktorou žiješ? Zákonné povinnosti zamestnávateľov vieš odrecitovať o polnoci? Pridaj sa do nášho tímu a my Ti dáme príležitosť vyrásť po boku našej skvelej kolegyne, ktorá má viac ako 12 ročné skúsenosti v oblasti pracovného práva, pre ktorú hľadáme „sparing“ partnera v týchto odvážnych témach.

- príprava odborných stanovísk, vecného obsahu legislatívnych pripomienok a iniciatívnych návrhov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov pre obhajobu záujmov Asociácie priemyselných zväzov
- sledovanie nových trendov a vývoj v danej oblasti na národnej a nadnárodnej úrovni
- odborná podpora pre pracovnoprávnu oblasť pre členské zväzy za účelom ich oboznámenia s legislatívnymi zmenami, prípravou stanovísk a materiálov a obhajovanie ich záujmu
- aktívna účasť na odborných podujatiach a konferenciách, workshopoch a seminároch
- zastupovanie APZ pred orgánmi štátnej správy – konzultácie, pripomienkové a rozporové konania
- príprava manažérskych sumárov odborných štúdií a analýz pre potreby APZ
- iná odborná expertná činnosť týkajúcej sa aktivít sociálnych partnerov
- činnosti budú vykonávané v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu

Zamestnanecké výhody, benefity

flexibilný pracovný čas
dynamický mladý kolektív
príjemné pracovné prostredie
občerstvenie a pitný režim
možnosti vzdelávania
výučba anglického jazyka
možnosť nárastu mzdy
možnosť kariérneho rastu

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky zašlú profesijný životopis v riadnom termíne (do 30. 5. 2021) elektronicky na adresu: personalne.oddelenie@asociaciapz.sk alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov Lamačská cesta 3/C 841 04 Bratislava s označením výberového konania „Výberové konanie – Špecialista na oblasť pracovného práva“.

Od úspešného uchádzača budeme pred uzatvorením pracovného pomeru požadovať overenie skutočností uvedených v životopise nasledovným spôsobom:
- diplomom najvyššieho dosiahnutého vzdelania;
- potvrdením požadovanej praxe (min. 4 - ročnej odbornej praxe v relevantnej oblasti, resp. ekvivalentný dokument – napr. pracovnú zmluvu s uvedením pracovnej náplne, v prípade SŽČO napr. výpis z príslušného registra)
Zároveň budeme požadovať podpísaný životopis upravený v tvare „Europass".

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.
Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.
Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.
Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické, právnické, personalistika, administratíva a služby zákazníkom, filozofické a humanitárne

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

MS Word - pokročilý
MS Excel - pokročilý
MS PowerPoint - pokročilý
MS Outlook - pokročilý
MS Office365 - pokročilý
MS Teams - pokročilý

Počet rokov praxe

min. 4 roky / v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, pracovnoprávnych vzťahov , sociálnej legislatívy,

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Iné zručnosti:
hospodárska korešpondencia
výborná znalosť slovenského jazyka
orientácia v legislatívnych pravidlách
schopnosť organizovať si prácu
schopnosť rýchlo reagovať na ad hoc úlohy
schopnosť rýchlo reagovať na vzniknuté situácie
komunikačné zručnosti
prezentačné zručnosti
organizačné zručnosti
reprezentatívne vystupovanie
záujem na „blahu“ organizácie

Osobnostné predpoklady:
svedomitosť, spoľahlivosť, zodpovednosť
schopnosť prevziať zodpovednosť
samostatnosť
cieľavedomosť
iniciatívnosť
precíznosť
vytrvalosť
zdravý „sedliacky“ rozum
otvorenosť voči zmenám
lojálnosť
schopnosť pracovať v tíme
orientácia na detail
orientácia na výsledok
schopnosť doťahovať veci do konca
odolnosť voči stresu
schopnosť pracovať pod tlakom
analytické myslenie
kreatívne riešenie problémov

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Asociácia priemyselných zväzov zlúčila silné priemyselné zväzy na Slovensku do jedného ešte silnejšieho celku. Spoločne reprezentujeme viac ako 1000 firiem. Sme členom Hospodárskej a sociálnej rady SR. APZ je partnerom pre NP PKSD, ktorého cieľom je profesionalizácia a skvalitnenie sociálneho dialógu medzi sociálnymi partnermi prostredníctvom dennej odbornej činnosti expertov sociálnych partnerov.

Počet zamestnancov

20-24 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Asociácia priemyselných zväzov
Lamačská cesta 3/C
841 04 Bratislava
http://www.asociaciapz.sk