Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Stavbyvedúci

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Slovensko (Práca vyžaduje cestovanie)
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 200 - 1 900 EUR/mesiackonečná výška mzdy závisí od skúseností a znalostí uchádzača
  • Termín nástupu: dohodou
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok, živnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

* koordinácia a riadenie stavebnej činnosti podľa schválenej projektovej a rozpočtovej dokumentácie, kalkulačných podkladov a termínov zmlúv o dielo,
* spolupráca s hlavným stavbyvedúcim,
* komunikácia s projektantom, subdodávateľmi, stavebným dozorom, investorom,
* spracúvanie súpisov vykonaných prác,
* vedenie stavebného denníka,
* tvorba jednoduchých výkazov výmer,
* kontrola dodržiavania technologických postupov,
* kontrola dodržiavania harmonogramov prác,
* kontrola dodržiavania BOZP a PO,
* koordinácia subdodávateľov a dodávok materiálu,
* kontrola a evidencia vykonávaných stavebných prác subdodávateľmi,
* vstupná kontrola materiálu,
* organizácia prác, riadenie podriadených pracovníkov s maximálnou efektívnosťou a optimálnym využívaním všetkých výrobných činiteľov podľa skutočných potrieb a priebehu prác,
* vedenie agendy dochádzky, príprava podkladov k mesačnej mzdovej uzávierke, odberu stravných lístkov,
* vedenie knihy jázd a vyúčtovanie PHL prideleného motorového vozidla a iné.

Zamestnanecké výhody, benefity

* práca v stabilnej stavebnej spoločnosti so silným zázemím a 25-ročnou tradíciou,
* práca v zohratom pracovnom kolektíve,
* zaujímavé finančné ohodnotenie,
* možnosť ďalšieho vzdelávania a osobného rozvoja ,
* otvorený prístup zamestnávateľa k návrhom na zlepšovanie, prípadne riešenie vzniknutých situácií,
* pridelené motorové vozidlo,
* pridelený služobný telefón,
* pridelený služobný notebook,
* finančná odmena pri životnom jubileu,
* jeden deň voľna nad rámec Zákonníka práce pre vianočnými sviatkami,
* firemné podujatia,
* iné zamestnanecké benefity (možnosť zvýhodneného vstupu do vlastného rekreačného zariadenia Resort Levočská Dolina).

Informácie o výberovom konaní

Ak spĺňate požiadavky a chcete sa stať súčasťou nášho kolektívu pošlite nám žiadosť a životopis v slovenskom jazyku na e-mailovú adresu [email protected]

Všetky prijaté žiadosti budú vyhodnotené. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú predpoklady na danú pozíciu a budú pozvaní na osobný pohovor.

Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, so sídlom na Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účel tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335, Mgr. Jana Krassová, 052/431 81 01, [email protected],
b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
c) osobné údaje nebudú poskytované ďalším príjemcom,
d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalšie 3 mesiace po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,
e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,
g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebníctvo + oprávnenie odborne spôsobilej osoby pre činnosť stavbyvedúci - inžinierske stavby

Ostatné znalosti

CENKROS - Základy
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Word - Základy
AutoCAD - Základy

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

Stavebníctvo

Osobnostné predpoklady a zručnosti

* zodpovednosť,
* precíznosť,
* dôslednosť,
* flexibilnosť,
* praktické a analytické myslenie,
* komunikatívnosť,
* zvládanie stresových situácií,
* orientácia v projektovej dokumentácii,
* organizácia, riadenie a vedenie pracovného tímu.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť ARPROG, akciová spoločnosť Poprad realizuje inžinierske stavby, pozemné stavby, cestné komunikácie s používaním a zlepšovaním zavedených manažérskych systémov.

V Levočskej Doline prevádzkujeme celoročne stále sa rozvíjajúci rezort, ktorého dobré meno chceme stavať na kvalitných službách poskytovaných personálom, ktorý má chuť pracovať, učiť sa nové veci a profesionálne rásť. Ponúkame prácu v v malebnom prírodnom prostredí, mzdové ohodnotenie zodpovedajúce prínosu pre náš rezort, množstvo benefitov zameraných na stabilizáciu, rozšírenie vzdelania a obzorov v oblasti cestovného ruchu. Ak sa chcete stať súčasťou nášho kolektívu, neváhajte nám poslať svoju žiadosť spolu so životopisom na našu e-mailovú adresu [email protected]

Bližšie informácii o našej spoločnosti môžete získať prostredníctvom našej webovej stránky www.arprog.sk.

Počet zamestnancov

100-149 zamestnancov